เนื้อเพลง lady – bigbang

เพลง : lady

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

excuse me miss girl

excuse me miss girl

excuse me miss girl

excuse me miss girl

[Chorus]

oh lady 벌써 가지마요

oh lady บอล ซอ กา จี มา โย

Oh내게 좀 시간을 줘

Oh เน เก จม ซี กัน นึล จวอ

ma lady 아직 못다한 말들이

ma lady อา จิก มซ ดา ฮัน มัล ดึล รี

남아 있는걸요

นัม มา อิซ นึน กอล รโย

lady 내일해 그러지마요

lady เน อิล เฮ กือ รอ จี มา โย

나에게 네 사랑을 줘

นา เอ เก เน ซา รัง อึล จวอ

ma lady i say yo i say yoyoyoyoyo

[Rap]

잠깐 실례 excuse me miss

จัม กัน ซิล รยอ excuse me miss

이름은 나이는 너 시간 있어 girl

อี รึม มึน นา อี นึน นอ ซี กัน นิซ ซอ girl

절대 헤치지 않아

จอล เด เฮ ชี จี อัน ฮา

난 gentleman 그러니까 빨리

นัน gentleman กือ รอ นี กา ปัล รอ

what’s yo name

사실 두근두근 거려

ซา ซิล ดู กึน ดู กึน กอ รยอ

나 땀이 주르륵 주르륵

นา ตัม มี จู รือ รึก จู รือ รึก

맘이 콩딱 콩딱 나도 몰라 몰라

มัม มี ตง ตัก ตง ตัก นา โด มล รา มล รา

성큼성큼 한 발자국 살금살금

ซอง ทึม ซอง ทึม ฮัน พัล จา กก ซัล กึม ซัง กึม

우리 애정전선 맑음 맑음

อู รี เอ จอง จอน ซอน มัล กึม มัล กึม

오늘따라 왠지 기분 좋은 예감이

อู นึล ตา รา เวน จี กี บุน จฮ ฮึน ยอ กัม มี

설레는 맘 ah ha

ซอล เร นึน มัม ah ha

오늘은 말을 걸 수 있을까

โอ นึล อึน มัล อึล กอล ซู อิซ ซึล กา

[Chorus]

oh lady 벌써 가지마요

Oh lady บอล ซอ กา จี มา โย

내게 좀 시간을 줘

เน เก จม ซี กัน นึล จวอ

ma lady 아직 못다한 말들이

Ma lady อา จิก มซ ดา ฮัน มัล ดึล รี

남아 있는걸요

นัม มา อิซ นึน กอล รโย

내일해 그러지마요

เน อิล เฮ กือ รอ จี มา โย

나에게 네 사랑을 줘

นา เอ เก เน ซา รัง อึล จวอ

ma lady i say yo

i say yoyoyoyoyo

[Verse]

네 눈에 띄게 1 2

เน นุน เน ตึล เก 1 2

넌 쳐다보지 않아 뻘쭘해

นอน ชยอ ดา โบ จี อัน ฮา ปอล จุม เฮ

곧 넘어올거란 걸

กด นอม มอ อล กอ รัน กอล

i know you the only one girl

모든 걸 다 설명할 순 없겠지만

โม ดึน กอล ดา ซอล มยอง ฮัล ซุน ออบ เกซ จี มัน

나도 이런 적은 처음이야

นา โด อี รอน จอก กึน ชอ อึม มี ยา

너를 본 순간

นอ รึล บน ซุน กัน

세상은 멈춰버린 걸

เซ ซัง อึน มอม ชวอ บอ ริน กอล

내 맘 빼고

เน มัม เป โก

오늘따라 왠지

โอ นึล ตา รา เวน จี

기분 좋은 예감이

กี บุน จฮ ฮึน นยอ กัม มี

간절한 맘 ye he

กัน จอล ฮัน มัม ye he

네가 내 진심을 알아줄까

เน กา เน จิน ซิม มึน รัล รา จุล กา

[Chorus]

oh lady 벌써 가지마요

oh lady บอน ซอ กา จี มา โย

내게 좀 시간을 줘

เน เก จม ซี กัน นึล จวอ

ma lady 아직 못다한 말들이

Ma lady อา จิก มซ ดา ฮัน มัล ดึล รี

남아 있는걸요

นัม มา อิซ นึน กอล โย

내일해 그러지마요

เน อิล เฮ กือ รอ จี มา โย

나에게 네 사랑을 줘

นา เอ เก เน ซา รัง อึล จวอ

ma lady i say yo

i say yoyoyoyoyo

[Rap]

i say yo yo yo let it go go go

나도 지쳤어 빨리 call call call

นา โด จี ชยอซ ซอ ปัล รอ call call call

아직도 내 맘을 모르겠어 너

อา จิก โด เร มัม มึล โม รือ เกซ ซอ นอ

이제는 내가 네 맘을 모르겠어 uh

อี เจ นึน เน กา เน มัม มึล โม รือ เกซ ซอ uh

어떻게 하면 날 받아줄지 과연

ออ ตอฮ แก ฮา มยอน นัล บัด ดา จุล จี กวา ยอน

그 생각들만 하면 어지러 매스꺼워

กือ เซง กัก ดึล มัน ฮา มยอน นอ จี รอ เม ซือ กอ วา

이젠 포기할까 하다가

อี เจน โพ กี ฮัล กา ฮา ดา กา

또 다시 네 얼굴만 보면

โต ดา ซี เนออล กุล มัน โบ มยอน

발그레발그레 어쩔줄 몰라 난 그래

บัล กือ เร บัล กือ เร ออ จอล ชุล มุล รา นัน กือ เร

마지막야 멋진 suit를 차려입고

มา จี มัก ยา มอซ จิน suit รึล ชา รยอ อิบ โก

널 닮은 꽃과 목걸이 반지

นอล ดัล มึน กช กวา มก กอล รี บัน จี

i love you l need you

i wanna be yo man baby

[Chorus]

excuse me miss lady

tell me what’s yo name is

where you from baby**2

excuse me miss girl

excuse me miss girl

excuse me miss girl

excuse me miss girl

[Hook]

oh lady อย่าจากฉันไปเลย ให้เวลาฉันหน่อย

ma lady ยังมีคำที่ฉันยังไม่ได้บอก

อย่าพูดว่า พรุ่งนี้จะทำ มอบความรักของเธอให้ฉัน

ma lady i say yo i say yoyoyoyoyo

[TOP]

ขอเวลาซักนิด excuse me miss

ชื่ออะไร? อายุเท่าไหร่? เธอมีเวลามั้ย? girl

ฉันจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดเพราะฉันเป็น gentleman ดังนั้นเร็วๆ เข้า

what’s yo name

[GD]

จริงๆ แล้วหัวใจของฉันเต้นรัว เหงื่อไหล ใจเต้น ฉันก็ไม่รู้ ไม่รู้เลย

ก้าวเดินด้วยหนึ่งก้าวอย่างลับๆ ล่อๆ

ความรักของพวกเรามันช่างสดใส สดใส

[TOP]

ไม่รู้ทำไมแต่หลังจากวันนี้ฉันสังหรณ์ว่ามันจะดี

[SR]

หัวใจที่กระวนกระวาย ah ha วันนี้ฉันจะสามารถพูดมันได้มั้ย?

[Hook]

oh lady อย่าจากฉันไปเลย ให้เวลาฉันหน่อย

ma lady ยังมีคำที่ฉันยังไม่ได้บอก

อย่าพูดว่า พรุ่งนี้จะทำ มอบความรักของเธอให้ฉัน

ma lady i say yo i say yoyoyoyoyo

[SR]

จับตามองดวงตาของเธอ 1 2 แต่เธอกลับไม่มองฉัน

ไม่นานเธอจะเข้ามาหาฉัน i know you the only one girl

[DS]

ฉันไม่สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่นี่มันเป็นครั้งแรกที่ฉันเป็นแบบนี้

ช่วงเวลาที่ได้มองเธอ ก็เหมือนกับโลกหยุดหมุน ยกเว้นหัวใจของฉัน

[TOP]

ไม่รู้ทำไมแต่หลังจากวันนี้ฉันสังหรณ์ว่ามันจะดี

[SR]

หัวใจที่กระตือรือร้น ye he เธอเข้าใจความจริงใจของฉันมั้ย?

[Hook]

oh lady อย่าจากฉันไปเลย ให้เวลาฉันหน่อย

ma lady ยังมีคำที่ฉันยังไม่ได้บอก

อย่าพูดว่า พรุ่งนี้จะทำ มอบความรักของเธอให้ฉัน

ma lady i say yo i say yoyoyoyoyo

[GD]

i say yo yo yo let it go go go ฉันก็เหนื่อย call call call มาเร็วๆ

เธอยังคงไม่เข้าใจหัวใจของฉัน

[TOP]

ตอนนี้ฉันไม่เข้าใจหัวใจของเธอ uh

ทำยังไงให้เธอยอมรับฉัน เวลาคิดแบบนั้นที่ไรมันทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้

[GD]

ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนยอมแพ้ แต่เมื่อได้มองเห็นใบหน้าของเธออีกครั้ง

ฉันก็หน้าแดง หน้าแดง

ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ฉันเป็นแบบนี้

[YB]

นี่เป็นครั้งสุดท้าย ฉันใส่ suit เท่ๆ

ดอกไม้ที่เหมือนกับเธอ สร้อยคอ และแหวน

i love you l need you i wanna be yo man baby

[Hook]

oh lady อย่าจากฉันไปเลย ให้เวลาฉันหน่อย

ma lady ยังมีคำที่ฉันยังไม่ได้บอก

อย่าพูดว่า พรุ่งนี้จะทำ มอบความรักของเธอให้ฉัน

ma lady i say yo i say yoyoyoyoyo

excuse me miss lady

tell me what’s yo name is

where you from baby

excuse me miss lady

tell me what’s yo name is

where you from baby

——————————————————–

excuse me miss Girl

excuse me miss Girl

excuse me miss Girl

[Chorus]

oh lady 别急着走 给我点时间

ma lady 还有话没说完

明天说 别这样 给我你的爱

ma lady I say yo I say yoyoyoyoyo

[Rap]

等等 失礼一下 excuse me miss

名字?年龄?你有时间吗?

girl 绝不会伤害你 我是gentleman 所以快点 what’s yo name

事实心跳的飞快 我汗流的不停

心脏扑通扑通 我也不管不管了

偷偷地大阔一步

我们爱情战线晴空万里

今天不知为何心情很好的预感

激动的心 ah-ha 今天能和你搭话吗

[Chorus]

oh lady 别急着走 给我点时间

ma lady 还有话没说完

明天说 别这样 给我你的爱

ma lady i say yo i say yoyoyoyoyo

[Verse]

我睁开眼 1.2 不看向你 踌躇不前

马上就越过来了 I know you the only one girl

虽然无法将我全部都说明 我也是第一次遇到这种情况

遇见你的瞬间 世界会就此停止 夺走了我的心

今天不知为何心情很好的预感

迫切的心 ye-he 你要知道我的真心吗

[Chorus]

oh lady 别急着走 给我点时间

ma lady 还有话没说完

明天说 别这样 给我你的爱

ma lady I say yo I say yoyoyoyoyo

[Rap]

i say yo yo yo let it go go go

我也乏累了 快点 call call call

到现在还不知道我的心 你

现在是我不知道你的心了 uh

怎样做才能接受我 果然

一想到这个就杂乱恶心

考虑着现在放弃吗 又再次见到你的脸

脸变红脸变红 不知该怎么办 我

最后一次 穿上帅气的suit

像你的鲜花和项链 戒指

i love you l need you i wanna be yo man baby

[Chorus]

excuse me miss lady

tell me what’s yo name is

where you from baby**2

Be the first to like.
loading...