????????? Good sensi – Natural Dread Killaz

???? : Good sensi

?????? : Natural Dread Killaz

????????? :

(Daj bucha, ziom…)

I like to smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a weed, good sensimilla

Who am I, Natural Dread Killa x2

Podaj sticka bracie

Bo ja jeszcze nie w klimacie

Na lajcie – trzy karniaki aby uzupe?ni? braki

Od zawsze respektowana NDK zasada

Bez sticka nie wychodzi na scen? nasza brygada

Bez dymu nie ma rymu

Bez dymu nie ma flow

Bez dymu nie ma Dread Killa

Nie ma ragga show

Wi?c podaj sticka, niech znika w p?omykach

Niech si? ?arzy, niech si? sma?y

Niech zago?ci u?miech na mej twarzy

Bo ziele, ma przyjació? wiele

Dreadlock Paxon, jest ziela przyjacielem

Pal? ale nie stale

Bo ten co pali stale ma tylko jedno na ?wiat spojrzenie

Jak ten co nie pali wcale

Nasta?y takie czasy

Za dwie kule ju? zawiasy

Prawo zbiera kryminalne plony

Z m?odzie?owej masy

Nie chc? za chmur? gni? za wi?ziennym murem

Kto jest za legalizacj?

Niech podniesie r?ce w gór?

I like to smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a weed, good sensimilla

Who am I, Natural Dread Killa

A mija sensimilla mi?a

Mija ma?a chwila

Kolejna bletka si? zawija

Buch, mach, jedziesz pe?en chillout

Otwórz oczy, otwórz umys? for reala

A zobaczysz to

Czego nie zobaczysz nawet w brylach

Zatem pal?, pal? wsz?dzie gdzie tylko jestem

Tak zawsze by?o i tak b?dzie

Pal? w parku, pal? w górach, pal? na pla?y

Kiedy ?adna jest pogoda, kiedy s?o?ce sma?y

Kiedy pot p?ynie po twarzy

Kiedy deszcz pada

Nie trap si? breda – roluj jointa taka moja rada

Ganja, na wszystko pomaga

Jak ragga

Gor?ca jak lawa, kusz?ca niczym zdrada

Oni mówi?, ?e jedziesz ma dragach

Bierzesz narkotyki

Ja mam to w dupie dalej pal? sticki-icki

Kolejna pozytywna ragga wibracja

Medytacja w twoim ?yciu, enter albo spacja

I like to smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a weed, good sensimilla

Who am I, Natural Dread Killa

Pop?yn? po tym bicie na lajcie

Ja pop?yn? po tym bicie na lajcie, bwoy

Grass porasta mury mego miasta

Nielegalna plantacja zielonego chwasta

Nied?ugi czas min?? gdy w p?uca me wp?yn??

Tatrahydrocannabinol pozytywny stan nawin??

Chmura s?odko-md?a

To ta good sensimilla, ona

Ca?a zielona, w serce w bletce skr?cona

Skona w moich szponach

Palona nie w gramach a w tonach

(Yanaza rajcuje biba przy wielkich gibonach)

Przychodzi pora na hardkora

Wnet tworzona hash komora

Dobrze szczelna nora

Ka?dy pora taka lola

Nikt nie mówi hola hola

Tylko ci?gnie z bonga bonga

P?ka kl?twa, ro?nie bomba

Tak to tu wygl?da

Lec? z mej g?by cumulusów k??by

Jestem zakl?ty, ?akomy na kolejne k?sy

Zielony festyn, tu cz?sty s?up g?sty

P?uco me nawiedza

Jak rdza mokry metal

I like to smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a good sensimilla

Like smoke weed, a weed, good sensimilla

Who am I, Natural Dread Killa x2

Be the first to like.
loading...