เนื้อเพลง mabinogi – snsd

เพลง : mabinogi

ศิลปิน : snsd

เนื้อเพลง :

[티파니]My love, It’s My Dream, Fantastic

[Tiffany] My love, It’s My Dream, Fantastic

[제시카]늘 꿈꾸던 눈부신 세상이

[Jessica]นึน กุมกูดอน นุนบูชิน เซซางงี

눈앞에 펼쳐질땐 달려가 먼저 문 두드려 힘차게

นุนอัพเพ พยอลชยอ ชินเดน ทัลรยอกา มอนจอ มุน ทูดือรยอ ฮิมชากเย

[서현]때론 네가 부르던 그 노래

[Seohyun]เตโรน เนกา บูรือดอน คือ โนแร

내 귓가에 맴돌면 다른 내 삶에 주인공 인듯해

แน กวีกาเอ แมมโดลมยอน ทารึน แน ซาเม ชูอินโก งินทือเฮ

Feels! O.K!

Feels! O.K!

[티파니]Take It! 새로워 새로워

[Tiffany] Take It! แซโรวอ แซโรวอ

Oh! Oh! Beautiful Sky

Oh! Oh! Beautiful Sky

달콤해 달콤해 이 세상은 다 니꺼야 가져봐

ทัลโกมเฮ ทัลโกมเฮ อี เซซางงึล ทา นีกอยา กาชยอบวา

*

[제티현]저 하늘과 태양 바람마저

[JeTiHyun] ชอ ฮานึลกวา แทยาง บารามมาจอ

이 모든게 새로운 시작인데

อี โมดึลเก เซโรอุน ชีจักกินเด

두 눈 감으면 향기롭게 너의 품에 있어

ทู นุน กามือมยอน ฮยางกี โรบเก นอเย พูเม อิซซอ

언젠가 넌 내게 꼭 다시 와 줄래

ออนเจนกา นอน แนกอ กก ทาชี วา ชุลเร

영원히 변치 않는 불꽃처럼

ยองวอนฮี พยอนชี อานนึน บูลโกชชอรอม

환한 별빛 아래서 속삭이는

ฮวานฮัน พยอนบี อาแรซอ ซกซากีนึน

저 새들 곁에서 노래해

ชอ เซดล กยอทเทซอ โนเรเฮ

[티파니]반짝여 아름다운 별같은 네 영혼

[Tiffany]พานจากยอ อารึมดาอุน บยอลกาทึล เน ยองฮน

빛에 물든 너라서 거친 세상을 밝혀줄 넌

บีเช มุลดึน นอราซอ กอชิน เซซางงึล บาลกยอจุล นอน

Always, Sunnyday

Always, Sunnyday

*[제티현]저 하늘과 태양 바람마저

[JeTiHyun]ชอ ฮานึลกวา แทยาง บารามมาจอ

이 모든게 새로운 시작인데

อี โมดึลเก เซโรอุน ชีจักกินเด

두 눈 감으면 향기롭게 너의 품에 있어

ทู นุน กามือมยอน ฮยางกี โรบเก นอเย พูเม อิซซอ

언젠가 넌 내게 꼭 다시 와 줄래

ออนเจนกา นอน แนกอ กก ทาชี วา ชุลเร

영원히 변치 않는 불꽃처럼

ยองวอนฮี พยอนชี อานนึน บูลโกชชอรอม

환한 별빛 아래서 속삭이는

ฮวานฮัน พยอนบี อาแรซอ ซกซากีนึน

저 새들 곁에서 노래해

ชอ เซดล กยอทเทซอ โนเรเฮ

[티파니Woo~ Yeah~

You love, It’s my dream

[Tiffany]Woo~ Yeah~

You love, It’s my dream

[제시카]자유롭게 Fly The Sky

[Jessica]ชายูรบเก Fly The Sky

두려워 마요 그대 Fantastic!

ทูรยอวอ มาโย คือเด Fantastic!

[제티현]저 하늘과 태양 바람속에

[JeTiHyun]ชอ ฮานึลกวา แทยาง บารามซกเก

이 모든게 새롭게 다가오면

อี โมดึนเก เซรบเก ทากาโอมยอน

두 눈 감아봐 향기로운 그대 내게 와 있게

ทู นุน กามาบวา ฮยางกีโรอุน คือเร เนเก วา อิซเก

언젠간 넌 내게 꼭 다시 와 줄래

ออนเจนกัน นอน เนเก กก ทาชี วา ชุลเร

영원히 변치 않는 사랑처럼

ยองวอนฮี พยอลชี อานนึน ซารางชอรอม

환한 별빛 안에서 그대와 나만의 노래

ฮวานฮัน พยอลบี อานเนซอ คือเรวา นามานอึย โนเร

Just for us, Always.

Just for us, Always.

[제시카]Fly Away, Fly Away

[Jessica]Fly Away, Fly Away

Be the first to like.
loading...