เนื้อเพลง a good man – big bang

เพลง : a good man

ศิลปิน : big bang

เนื้อเพลง :

착한사람 (A Good Man)

[Chorus]

착한사람이였음 안 그랬죠

ชัก ฮัน ซา รัม มี ยอซ ซึม มัน กือ เรซ จโย

그러나 나쁜 사람이 아니야 그렇죠?

กือ รอ นา นา ปึน ซา รัม มี อา นี ยา กือ รอฮ จโย ?

제발 착각였단 말은 말아다오

เจ พัล ชัก กัก กยอซ ดัน มัล รึน มัล รา ดา โอ

구겨진 여린 마음에

กู กยอ จิน ยอ ริน มา อึม เม

버려진 마지막 자존심심

บอ รยอ จิน มา จี มัก จา จน ซิม ซิม

[Verse 1]

긴긴 기다림 속에 그댈 만났잖아

กิน กิน กี ดา ริม ซก เก กือ เดล มัน นัซ จัน ฮา

이건 하늘의 장난

อี กอน ฮา นึล ลึย จัง นัน

비가 오면 그치고

บี กา โอ มยอน กือ ชี โก

벼락치면 숨으면 되는데

บยอ รัก ชี มยอน ซุม มือ มยอน ดวี นึน เด

그대 없는 꿈에서 나 매일

กือ เด ออบ นึน กุม เม ซอ นา เม อิล

스물네 시간 헤메이는데

ซือ มุล เน ซี กัน เฮ เม อี นึน เด

궁금해 잘있는건지

กุม กึม เฮ จัล ริซ นึน กอน จี

벌써 잠은 들었는지

บอล ซา จัม มึน ดึล รอซ นึน จี

Oh please One more Time

Dance with Me Tonight

오늘도 꿈에 그대와의 달콤한 시간

โอ นึล โด กุม เม กือ เด วา อึย ดัล คม ฮัน ซา กัน

차분히 발맞추고

ชา บุน ฮี พัล มัจ ชู โก

나누던 이야기들

นา นู ดอน นี ยา กี ดึล

흐르는 시간이란 Toxic

ฮือ รือ นึน ซี กัน นี รัน Toxic

현실이란 미로에 열쇠를 찾지

ฮยอน ซิล รี รัน มี โร เอ ยอล ซวอ รึล ชัจ จี

내 기막힌 사랑도 착각의 눈물인가

เน กี มัก ฮิน ซา รัง โด ชัก กัก กึย นุน มุล ริน กา

마지막 희망을 걸던 꽃다발도

มา จี มัก ฮึย มัง อึล กอล ดอน กช ดา พัล โด

즈려밟힌 가슴이 날 괴롭히는데

จือ รยอ พัล ฮิน กา ซึม มี นัล กวี รบ ฮี นึน เด

(Ok 입장 바꿔 생각해 미안해 그대)

( OK อิบ จัง พา กวา เซง กัก เฮ มี อัน เฮ กือ เด )

[Chorus]

착한사람이였음 안 그랬죠

ชัก ฮัน ซา รัม มี ยอซ ซึม มัน กือ เรซ จโย

그러나 나쁜 사람이 아니야 그렇죠?

กือ รอ นา นา ปึน ซา รัม มี อา นี ยา กือ รอฮ จโย ?

제발 착각였단 말은 말아다오

เจ พัล ชัก กัก กยอซ ดัน มัล รึน มัล รา ดา โอ

구겨진 여린 마음에

กู กยอ จิน ยอ ริน มา อึม เม

버려진 마지막 자존심심

บอ รยอ จิน มา จี มัก จา จน ซิม ซิม

[Verse 2]

떨어진 입맛

ตอล รอ จิน นิบ มัซ

사진을 또 꺼내려 잡은 지갑

ซา จิน นึล โต กา เร รยอ จับ บึน จี กับ

바보같이 텅 빈 휴대폰에 문자 확인만

พา โบ กัท ที ทอง บิน ฮยู เด พน เน มุน จา ฮวาก กิน มัน

그리움에

กือ รอ อุม เม

모두 지울께

โม ดู จี อุล เก

아무 흔적도 없는 방법으로

อา มู ฮึน จอก โด ออบ นึน บัง บอบ พือ โร

한 남자만의 순정은 로맨틱

ฮัน นัม จา มัน มึย ซุน จอง อึน โร เมน ทิก

가슴 속 깊은 곳의 외침

กา ซึม ซก กิพ พึน กซ ซึย เว ชิม

시간이 약이 되겠지

ซี กัน นี ยาก กี ดเว เกซ จี

이별이란 따가운 채찍

อี บยอน นี รัน ตา กา อุน เช จิก

(카페인 알콜 조금만 줄여요)

(คา เพ อิน นัล คล โจ กึม มัน จุล รยอ โย )

거울에 비친 내 모습

กอ อุล เร บี ชิน เน โม ซิบ

(나 외면을 하네)

( นา เว มยอน นึล ฮา เน )

[Chorus]

착한사람이였음 안 그랬죠

ชัก ฮัน ซา รัม มี ยอซ ซึม มัน กือ เรซ จโย

그러나 나쁜 사람이 아니야 그렇죠?

กือ รอ นา นา ปึน ซา รัม มี อา นี ยา กือ รอฮ จโย ?

제발 착각였단 말은 말아다오

เจ พัล ชัก กัก กยอซ ดัน มัล รึน มัล รา ดา โอ

구겨진 여린 마음에

กู กยอ จิน ยอ ริน มา อึม เม

버려진 마지막 자존심심

บอ รยอ จิน มา จี มัก จา จน ซิม ซิม

[Brige]

바락바락 우겨 오던 그 자존심도

พา รัก พา รัก กู กยอ โอ ดอน กือ จา จน ซิม โด

까딱안하던 두 눈에 한줄기로

กา ตัก กัน ฮา ดอน ดู นุน เน ฮัน จุล กี โร

가랑 가랑비가 와

กา รัง กา รัง พี กา วา

(아직 너를 못잊고)

( อา จิก รอ รึล มซ ซิจ โก )

오 그대여

โฮ กือ เด ยอ

바락바락 우겨 오던 그 자존심도

พา รัก พา รัก กู กยอ โอ ดอน กือ จา จน ซิม โด

까딱안하던 두눈에 한줄기로

กา ตัก กัน ฮา ดอน ดู นุน เน ฮัน จุล กี โร

가랑 가랑비가 와

กา รัง กา รัง พี กา วา

(아직 그년 날 못잊죠)

( อา จิก กือ นยอน นัล มซ ซิจ จโย )

너는 날못잊어

นอ นึน นัล มซ ซิจ จอ

착한 사람

ชัก ฮัน ซา รัม

그녀는 날 못잊죠

กือ นยอ นึน นัล มซ ซิจ จโย

나쁜사람

นา ปึน ซา รัม

너를 잊고

นอ รึล ริจ โก

착한 사람

ชัก ฮัน ซา รัม

나쁜 사람

นา ปึน ซา รัม

니쁜 사람

นา ปึน ซา รัม

나 나 나 나쁜 사람

นา นา นา นา ปึน ซา รัม

[Chorus]

착한 사람이였음 안그랬죠

ชัก ฮัน ซา รัม มี ยอซ ซึม มัน กือ เรซ จโย

그러나 나쁜사람이 아니야 그렇죠?

กือ รอ นา นา ปึน ซา รัม มี อา นี ยา กือ รอฮ จโย ?

제발 착각였단 말은 말아다오

เจ พัล ชัก กัก กยอซ ดัน มัล รึน มัล รา ดา โอ

구겨진 여린 마음에 버려진

กู กยอ จิน ยอ ริน มา อึม เม

마지막 자존심심

มา จี มัก จา จน ซิม ซิม

KOREA LYRIC : melon.com

THAI LYRIC : piebanana@BIGBANGTHAILAND

Take From:Pingbook.com

========================================================================

ENG

….

[Chrous]

I wouldn’t be like this if I was a good man

But I am not a bad man, right?

Please don’t say it was a misunderstanding

A wrinkled sentimental heart, my last pride thrown away

[GD] I met you after long, long wait; this is heaven’s play (a joke)

Rain stops when it comes down, I just have to hide when lightening strikes

In a dream without you, I wander around everyday, 24 hours

I am anxious to know if you are doing well, if you fell asleep already

[DS] Oh please on more time dance with me tonight

A sweet time with you in my dream again tonight

Stories we shared as we matched our feet calmly

[GD] Stream water is like a toxic

Looks for key to maze of reality

[YB] Is my stunning love a tear of misunderstanding

A bouquet that I put my last hope in

[DS+YB] Heart that was stepped on is harassing me

[GD] OK think in a different point of view, I am sorry dear

[Repeat Chorus]

[TOP] Lost appetite, a wallet to take out a picture again

Checking an empty inbox in cell phone like a fool

[SR] I will erase everything because of yearning, the way of doing it without any evidences

[TOP] One man’s pureness is romantic, a shout from deep inside of his heart

Time will solve it, a stinging whip called separation

(Please have only a bit of caffeine and alcohol)

My reflection in the mirror ignores me

[Repeat Chorus]

[TOP/SR] Pride that I persisted turns into tears on eyes that didn’t move at all

Rain drops lightly(?); She can’t forget about me yet (You can’t forget me) (x2)

A good person (She can’t forget me)

A bad person (I forget you)

A good person, a bad person

I, I, I am a bad person

[Repeat Chorus]

———————————————————–

credit: jeska + gdluvzmc +bigbangpop

===========================================================================

[Hook]

ถ้าหากฉันเป็นคนดี คงไม่เป็นแบบนี้

แต่ฉันไม่ใช่คนเลว ใช่มั้ย??

ได้โปรดอย่าบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิด

ในหัวใจที่พังทลาย ความภาคภูมิใจของฉันถูกโยนทิ้งไป

[GD]

ในการรอคอยที่ยาวนาน ฉันได้พบกับเธอ

นี่เป็นการกลั่นแกล้งของท้องฟ้า ฝนหยุดเมื่อมันตกลงมา

ฉันต้องหลบซ่อนเมื่อฟ้าผ่าลงมา

ในความฝันที่ปราศจากเธอทุกๆ วันของฉัน

24 ชั่วโมงที่ฉันคิดวนไปวนมา ฉันอยากจะรู้ ว่าเธอเข้านอนดีแล้วหรือยัง

[DS]

Oh please One more Time

Dance with Me Tonight

วันนี้ก็ด้วยที่ฝึนว่ามีเวลาแห่งความความกับเธอ

เรื่องราวทั้งหมดถูกแบ่งปันดังเท้าของเราที่เข้ากันอย่างใจเย็น

[GD]

เวลาที่ไหลรินเป็นเหมือน Toxic

ค้นหากุญแจในในชีวิตจริงที่สับสน

[TY]

ความรักของฉันที่น่าประหลาดใจและน้ำตาของความเข้าใจผิด

ช่อดอกไม้ที่ฉันใส่ความหวังครั้งสุดท้ายลงไป

[DS&TY]

หัวใจที่ถูกเหยียบย่ำทำให้ฉันทรมาน

[GD]

Ok ลองคิดในอีกแง่มุมหนึ่ง ฉันขอโทษที่รัก

[Hook]

ถ้าหากฉันเป็นคนดี คงไม่เป็นแบบนี้

แต่ฉันไม่ใช่คนเลว ใช่มั้ย??

ได้โปรดอย่าบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิด

ในหัวใจที่พังทลาย ความภาคภูมิใจของฉันถูกโยนทิ้งไป

[TOP]

ไม่อยากกินอะไร

ดึงรูปในกระเป๋าสตางค์ออกมาดูซ้ำแล้วซ้ำอีก

เหมือนคนโง่ที่คอยเช็คกล่องข้อความว่างเปล่าในโทรศัพท์มือถือ

[SR]

ลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เฝ้าคิดถึง โดยวิธีการที่ไม่มีหลักฐานใดๆ

[TOP]

ความบริสุทธิ์ของผู้ชายคนหนึ่งนั้นโรแมนติก

เสียงตะโกนที่ในส่วนลึกของหัวใจ เวลาจะแก้ปัญหาเอง

แส้ที่ทำให้เจ็บปวดเรียกว่าการแยกจาก

(ลอง คาเฟอีน และ Alcohol ซักนิด)

[TOP]

ภาพสะท้อนในกระจกของฉันทำให้ฉันต้องเบือนหน้าหนี

[Hook]

ถ้าหากฉันเป็นคนดี คงไม่เป็นแบบนี้

แต่ฉันไม่ใช่คนเลว ใช่มั้ย??

ได้โปรดอย่าบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิด

ในหัวใจที่พังทลาย ความภาคภูมิใจของฉันถูกโยนทิ้งไป

[TOP&SR]

ความภูมิใจนั้นที่ยังคงอยู่กลายเป็นน้ำตาที่ไม่จางหาย

ฝนตกอย่างบางเบา

ยังคงไม่สามารถลืมเธอได้ โอ้ว ที่รัก

ความภูมิใจนั้นที่ยังคงอยู่กลายเป็นน้ำตาที่ไม่จางหาย

ฝนตกอย่างบางเบา

เธอยังคงไม่สามารถลืมฉันได้

เธอไม่สามารถลืมฉันได้

(คนดี)เธอไม่สามารถลืมฉันได้

(คนเลว)ฉันลืมเธอ

คนดี คนเลว คนเลว ฉัน ฉัน ฉัน เป็นคนเลว

[Hook]

ถ้าหากฉันเป็นคนดี คงไม่เป็นแบบนี้

แต่ฉันไม่ใช่คนเลว ใช่มั้ย??

ได้โปรดอย่าบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิด

ในหัวใจที่พังทลาย ความภาคภูมิใจของฉันถูกโยนทิ้งไป

Be the first to like.
loading...