เนื้อเพลง จักรยานสีแดง – โลโซ

เพลง : จักรยานสีแดง

ศิลปิน : โลโซ

เนื้อเพลง :

เส้นทางที่เราจะมุ่งไปเรื่องราวมากมาย ในชีวิต

หนทางที่เดิน ฉันลิขิต..เอง เอง

คือความสดใสของ วัยรุ่นวุ่นวายก็มีในบางครั้ง

ฉันกำหนดเองในเส้นทางเดินของใจ

*เหมือนจักรยาน ขี่เองไม่มีใครมาลากไป

ทางเดินของใคร ของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกัน

ขี่ไปพร้อมกัน จักรยานสีแดง..

**ฝันที่อยู่ไกล ในใจมีแม้นานกี่ปีจะไปถึง

ยากเย็นแค่ไหน ไม่คำนึงจะไปเจอวันที่สวยงาม

เหมือนจักรยาน ขี่เองไม่มีใครมาลากไป

ทางเดินของใคร ของมันและฉันกับเธอจะไปด้วยกัน

ขี่ไปพร้อมกัน จักรยานสีแดง..

SOLO

( * , ** , ** ) เหมือนฉันกับเธอ

SOLO เหมือนจักรยาน

SOLO เหมือนจักรยาน

ขี่เองไม่มีใครมา ลากไปทางเดินของใคร ของมัน

และฉันกับเธอจะไปด้วยกันขี่ไปพร้อมกันจักรยานสีแดง..

Be the first to like.
loading...