เนื้อเพลง บัวกลางบึง – นันทิดา แก้วบัวสาย

เพลง : บัวกลางบึง

ศิลปิน : นันทิดา แก้วบัวสาย

เนื้อเพลง :

อนาจเหลือล้ำ บัวบานเหนือน้ำ อยู่ห่างคน

ลับตาอยู่จนกลางบึง ได้แต่ชะเง้อละเมอรำพึง

ถ้าอยู่ถึงกลางบึง ปล่อยให้ผึ้งเชยชม

แดดส่องผิวน้ำบัวลอยหมองคล้ำ ด้วยแดดเผา

สีเจ้าก็เศร้าด้วยลม ตกดึกน้ำน้อยรอคอยคนชม

เจ้าต้องคลุกโคลนตม กลีบที่บ่มโรยรา

บัวน้อยลอยอยู่กลางบึง ครั้นคนเอื้อมไม่ถึง มีฝูงผึ้งบินมา

อยากพักพิงบนหิ้งบูชา เขาไม่ปรารถนาแล้วจะว่าเขาแกล้ง

ใช่อยู่ไกลหนักหนา ยังซ่อนหลบตาแอบแฝง

หากปล่อยทิ้งไว้พอใจแมลง สิ้นกลีบสีโรยแรง แล้วคงเหี่ยวแห้งคาบึง

Be the first to like.
loading...