เนื้อเพลง tiktok – 2pm

เพลง : tiktok

ศิลปิน : 2pm

เนื้อเพลง :

Tik Tok (feat. 윤은혜)

Nobody Knows

내가 매일 너를 이렇게 원하는걸

แน กา แม อิล นอ รึล อี รอ เค วอน ฮา นึน กอล

ฉันต้องการเธอแบบนี้ทุกวัน

무대 뒤에서 널 안을 때 마다 내 가슴이 터지는걸

มู แต ทวี เอ ซอ นอล อา นึน แต มา ตา แน กา ซือ มี ตอ ชี นึน กอล

ทุกครั้งที่ได้กอดเธอหลังเวที หัวใจของฉันจะระเบิด

사람들 앞에서 우린 어색하게 인사하지만

แม้ต่อหน้าผู้คนเราจะทักทายกันเหมือนไม่รู้จัก

ซา รัม ตึล อา เพ ซอ อู ริ นอ ซัก คา เก อิน ซา ฮา จี มัน

돌아서고 나면 너를 제일 잘 아는 건 나잖아

ทล รา ซอ โก นา มยอน นอ รึล เช อิล จัล อา นึน กอน นาจัน นา

แต่เมื่อหันกลับ คนที่รู้จักเธอดีที่สุดก็คือฉัน

니 눈빛으로 말하는 게 더 크게 들려 내 귀엔 그래

นี นุน บิช ชือ โร มัล ฮา นึน เก ตอ คือ เก ทึล ลอ แน กวี เอน กือ แร

หูของฉันได้ยินคำพูดจากสายตาของเธอ

날 원하는 게 너 목마른 게 우린 서로에게 이렇게 미쳐

นัล วอน ฮา นึน เก นอ มก มา รึน เก อู ริน ซอ โร เอ เก อี รอ เค มี ชยอ

เธอต้องการฉัน ฉันปรารถนาเธอ เราลุ่มหลงซึ่งกันและกัน

***Hook***

아무도 몰래 사랑하는 게 니가 정말 내 여자라는 게

อา มู โด มล แร ซา รัง ฮา นึน เก นี กา ชอง มัล แน ยอ จา รา นึน เก

ความรักซ่อนเร้นที่ไม่มีใครรู้ เธอคือผู้หญิงของฉัน

매일 나를 너무 미치게 해 이렇게 너를 너를 원해

แม อิล นา รึล นอ มู มี ชี เก แฮ อี รอ เค นอ รึล นอ รึล วอน แฮ

ทำให้ฉันเป็นบ้าทุกวัน ฉันต้องการเธอเหลือเกิน

이리 와봐 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

อิ รี วา บวา Tik Tok Tik Tok Tik Tok

มานี่สิ Tik Tok Tik Tok Tik Tok

너만 보면Tik Tok Tik Tok Tik Tok

นอ มัน โบ มยอน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

เมื่อมองเธอ Tik Tok Tik Tok Tik Tok

하루 종일 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

ฮา รุ โช อิล Tik Tok Tik Tok Tik Tok

ทั้งวันทั้งคืน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

내 가슴이 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

แน กา ซือ มี Tik Tok Tik Tok Tik Tok

หัวใจของฉัน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

Nobody Knows

너와 내가 매일 이렇게 사랑 하는걸

นอ วา แน กา แม อิล อี รอ เค ซา รัง ฮา นึน กอล

ฉันและเธอรักกันแบบนี้ทุกวัน

너 아닌 누구도 들어올 자린 없는걸 내 가슴엔

นอ อา นิน นู กู โด ดึล ลอ อล จา ริน ออบ นึน กอล แน กา ซือ เมน

ในหัวใจของฉันไม่มีที่ให้ใครที่ไม่ใช่เธอ

Tik

첨부터 알았어 난

จอม ปู ทอ อา รัซ ซอ นัน

ฉันรู้ตั้งแต่แรก

Tik

뭔가가 있었어 넌

มุน คา กา อิซ ซอซ ซอ นอน

เธอมีอะไรบางอย่าง

Tik

니가 나를 보는 그 눈빛에

นี กา นา รึล โบ นึน โก นุน บิช เช

สายตาที่เธอมองฉัน

Tok

짜릿한 니 사랑에

จา รัส ฮัน นี ซา รัง เง

ความรักอันซาบซ่านของเธอ

Tok

나는 늘 목마른걸

นา นึน นึล มก มา รึน กอล

ฉันต้องการเสมอ

Tok

아무도 몰래 널 자꾸 찾게 돼

อา มู โด มล แร นอล ซา จา กู ชัซ เก แดว

ทำให้ฉันต้องแอบใคร ๆ ไปพบเธอ

***Hook***

아무도 몰래 사랑하는 게 니가 정말 내 여자라는 게

อา มู โด มล แร ซา รัง ฮา นึน เก นี กา ชอง มัล แน ยอ จา รา นึน เก

ความรักซ่อนเร้นที่ไม่มีใครรู้ เธอคือผู้หญิงของฉัน

매일 나를 너무 미치게 해 이렇게 너를 너를 원해

แม อิล นา รึล นอ มู มี ชี เก แฮ อี รอ เค นอ รึล นอ รึล วอน แฮ

ทำให้ฉันเป็นบ้าทุกวัน ฉันต้องการเธอเหลือเกิน

이리 와봐 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

อิ รี วา บวา Tik Tok Tik Tok Tik Tok

มานี่สิ Tik Tok Tik Tok Tik Tok

너만 보면Tik Tok Tik Tok Tik Tok

นอ มัน โบ มยอน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

เมื่อมองเธอ Tik Tok Tik Tok Tik Tok

하루 종일 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

ฮา รุ โช อิล Tik Tok Tik Tok Tik Tok

ทั้งวันทั้งคืน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

내 가슴이 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

แน กา ซือ มี Tik Tok Tik Tok Tik Tok

หัวใจของฉัน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

Tik Tok

넌 나만의 스타 아무도 아무것도 몰라 너는 걱정 마

นัน นา มัน อึย ซือ ทา อา มู โด อา มู กอซ โด มล ลา นอน นึน คอก จอง มา

ฉันรู้ตั้งแต่แรก ไม่มีใครรู้ เธอไม่ต้องกังวล

내 두 눈을 봐 내가 지켜줄게

แน ทู นู นึล บวา แน กา จี กยอท ชุล เก

มองตาฉันสิ ฉันจะปกป้องเธอเอง

나는 이렇게 니 옆에 있어

นา นึน อี รอ เค นี ยอบ เพ อิซ ซอ

ฉันอยู่ข้าง ๆ เธอแบบนี้

its our secret

its our secret

its our secret

It’s taking control of me

모두의 시선을 넘어 만나는 만남 부담은 내게 덜어

โม ทู อึย ชี ชอ นึล นอม มอ มัน นา นึน มัน นัม ปู ทา มึน แน เก ทอล ลอ

การพบกันที่ต้องหลบสายตาของทุกคน ภาระนี้ฉันจะรับไว้เอง

꿈속에선 남들처럼 너와 당당히 손잡고 걸어

กุม ซก เก ชอน นัม ทล ชอ รอม นอ วา ทัง ทัง ฮา ซล ชับ โก กอล ลอ

ฉันจับมือเธอเดินอย่างสง่าผ่าเผยเหมือนคนทั่วไปในฝัน

매일 바쁜 하루 속 내 일과 꿈 마저도 잊게 만드는

แม อิล ปา ปึน ฮา รู ซก แน อิล กวา กุม มา ชอ โด อิซ เก มัน โด นึน

ความรักของเราทำให้ฉันลืมงานที่ยุ่งเหยิงในทุก ๆ วัน ลืมแม้แต่ความฝัน

우리 사랑은 멈출 줄 모르는 시계바늘처럼 틱톡

อู รี ซา รัง งึน มอบ ชุล ชุล โม รี นึน ชี กยอ บา นึล ชอ รอม ทิก ทอก

ความรักของเราจะเดินไปเหมือนเข็มนาฬิกาที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง

***Hook***

아무도 몰래 사랑하는 게 니가 정말 내 여자라는 게

อา มู โด มล แร ซา รัง ฮา นึน เก นี กา ชอง มัล แน ยอ จา รา นึน เก

ความรักซ่อนเร้นที่ไม่มีใครรู้ เธอคือผู้หญิงของฉัน

매일 나를 너무 미치게 해 이렇게 너를 너를 원해

แม อิล นา รึล นอ มู มี ชี เก แฮ อี รอ เค นอ รึล นอ รึล วอน แฮ

ทำให้ฉันเป็นบ้าทุกวัน ฉันต้องการเธอเหลือเกิน

이리 와봐 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

อิ รี วา บวา Tik Tok Tik Tok Tik Tok

มานี่สิ Tik Tok Tik Tok Tik Tok

너만 보면Tik Tok Tik Tok Tik Tok

นอ มัน โบ มยอน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

เมื่อมองเธอ Tik Tok Tik Tok Tik Tok

하루 종일 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

ฮา รุ โช อิล Tik Tok Tik Tok Tik Tok

ทั้งวันทั้งคืน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

내 가슴이 Tik Tok Tik Tok Tik Tok

แน กา ซือ มี Tik Tok Tik Tok Tik Tok

หัวใจของฉัน Tik Tok Tik Tok Tik Tok

Tik Tok

Tik Tok Tik Tok Tik Tok

Tik Tok Tik Tok Tik Tok

Tik Tok Tik Tok Tik Tok

Tik Tok

Be the first to like.
loading...