เนื้อเพลง audition – canon Groove

เพลง : audition

ศิลปิน : canon Groove

เนื้อเพลง :

[Chorus:]

What’s the size of them rims on that car nigga huh?

Can they see that chain from a far nigga huh?

Whatcha game be like?

Whatcha change be like?

So whatcha name be like?

Ma, it don’t get more ghetto than this

Tell dem!!! Connnect di dot yo

Dem mi friend dem ready fi hit di block yo

Those who try fi test yuh better mek since yuh better know how

If not yo, then dem gonna lose all dem spot yo

Hail my friend and start collect di top doe

Now, with ease, takin over all territories

Please, don’t come inna mi way when mi a squeeze

Mi shot can be heard from the West Indies

Smell di gun powder inna Jamaican breeze

Trees, smoke di pound by di keys

Ladies, nuff nuff like rice and peas

Top notch we top notch so tell dem nuh better stop watch

Di way how we be clockin it makin these g’s

Grindin it, yo, pickin up di pace double timin it

Yo, up inna your face definin it

Hey, better get your mind in it or else yuh ago get left behind in it

[Chorus]

Yo, grindin it, yo, pickin up di pace double timin it

Hey, up inna your face definin it

Hey, better get your mind in it or else yuh ago get left behind in it

Yo! Ah! Ah! People sell dem soul a for a slice of bread

Don’t watch how man business may get eye turn red

Pay attention to like how easy man dead

It’s ready been written man it’s ready been said

Mi travel a thousand miles just to lick a guy head

Yuh might pick up teflon mixed with led

Don’t get mi angry mon or neither fled

Nuff snitches a work for CIA and feds

We beat ’em badly and mek di whole a dem dead

And this di original di badily boom skegereg

Freestyle fanatic, stayin quietly in da attic

Spittin like a **** automatic

[Chorus X2]

Be the first to like.
loading...