เนื้อเพลง โอ้รัก – the impossible

เพลง : โอ้รัก

ศิลปิน : the impossible

เนื้อเพลง :

รักเพื่อพบแล้ว พลัดพราก

…ไม่เคยคิดจาก รักจริงจากใจ

รักชั่ว นิรันดร์ รักกันเรื่อยไป

ดื่ม ด่ำ ฤ-ทัย ไม่คลายใจ รักกัน

….รักซ่านทรวงซึ้ง ดวงจิต

…ความรักฝังติด ชิดชมผูกพัน

รักเราหวานชื่น ทุกคืนทุกวัน

ไม่ แปร รัก ปัน เปลี่ยนใจไปให้ ใคร

…ตัว ตาย ยังรัก ภักดี ต่อเธอ ไม่หวั่นไหว

รัก เรือง รอง ผ่องใส

เอา รัก ฝากโลกลอยลมไว้ สิ้นใจ

รัก ยังไม่ตายไม่ตรม (รัก ยัง ไม่ ตรม)

…รักปักตรึงถึง ภพหน้า

…ความรักเหนือกว่า คำกวีเอ่ยชม

ถึงโลกมลาย สูญตามสายลม

ไม่ เคย ระ ทม ชื่นชมเพียง รักเดียว

เอา รัก ฝากโลกลอยลมไว้ สิ้นใจ

รัก ยังไม่ตายไม่ตรม (รัก ยัง ไม่ ตรม)

…รักปักตรึงถึง ภพหน้า

…ความรักเหนือกว่า คำกวีเอ่ยชม

ถึงโลกมลาย สูญตามสายลม

ไม่ เคย ระ ทม ชื่นชมเพียง รักเดียว..

Be the first to like.
loading...