เนื้อเพลง man man hani – u-kiss

เพลง : man man hani

ศิลปิน : u-kiss

เนื้อเพลง :

U-Kiss & Bravesound

You know, It’s BRAVE!

내가 그렇게-렇게 만만하니

เนกา คือร๊อคเค ร๊อคเค มันมันฮานิ

สำหรับเธอฉันมันไร้ค่าใช่มั๊ย

사랑이 그렇게 넌 만만하니

ซารังงี คือร๊อคเค นอน มันมันฮานิ

สำหรับเธอหรอความรักมันไร้ค่าใช่มั๊ย

나와의 추억이 넌 만만하니

นาวาอึย ซูออกี นอน มันมันฮานิ

ความทรงจำของเราทั้งหมดมันไร้ค่าใช่มั๊ย

그렇게 모든게 다 만만하니

คือร๊อดเค โมดึนเค ดา มันมันฮานิ

สำหรับเธอทุกๆอย่างมันไร้ค่าใช่มั๊ย

뜨거운 사랑만을 원해 Baby girl

ตือคออุน ซารังมานึล วอนเฮ Baby girl

ชั้นเพียงแค่ต้องการความรักที่อบอุ่น ที่รัก

차가운 손길만을 주는 Bad girl

ชาคาอุน ซนกิลมานึล ชูนึน Bad girl

แต่เธอกลับยื่นมืออันเย็นเฉียบมาให้ฉัน Bad girl

그 잘난 자존심은 다 갖다버려

คือ ชัลนัน ชาชนชิมมึน ดา คัดดาบอรยอ

ทิ้งความหยิ่งยโสออกไปเถอะ

약올리고 약올려 날 자꾸 Better stop now

ยัก กลรีโค ยัก กลรยอ นัล ชากู Better stop now

หลอกชั้น ปั่นหัวชั้น หยุดมันซะดีกว่านะ

나 완전 돌 것 같아 너 때문에 Girl

นา วันชอน ทล กด กัททา นอ เตมุนเน Girl

ชั้นกำลังจะกลายเป็นบ้าเพราะเธอ

착한 척하는 네게 얼떨결에 난

จักฮัน จอกฮานึน เนเก ออล ตอล คยอเร นัน

เธอแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาแล้วชั้นก็เชื่อมัน

모든 걸 다 주고 또 또 속았어

โมดึน กอล ดา ชูโค โต โต โซเก๊ทซอ

ชั้นให้เธอไปทุกอย่างแล้วชั้นก็ถูกหลอกครั้งแล้วครั้งเล่า

약 올리고 약올려 넌 정말 (Crazy girl)

ยัก อลรีโค ยักอลรยอ นอน ชองมัน (Crazy girl)

หลอกชั้น ปั่นหัวชั้น (เธอมันบ้าจริงๆ)

너는 결국 Come around / 사랑의 Final round

นอนึน คยอลกุก Come around / ซารังงึย Final round

เธอแค่ผ่านเข้ามาในชีวิตฉัน รักมันถึงตอนจบแล้ว

그대의 가식적인 그 미소만 떠올라 미칠 것 같아

คือเดอึย คาซิกชอนอิน มีโซมัน ตออลรอ มีจิล คอด คัททา

รอยยิ้มจอมปลอมที่เธอส่งมามันทำให้ชั้นกำลังจะกลายเป็นบ้า

짜증나게 하지말고 떠나가버려 Oh-oh

จาชึงนาเก ฮาจีมัลโค ตอนีกาบอรยอ Oh-oh

หยุดกวนชั้นแล้วจากไปซะทีเถอะ

내가 그렇게-렇게 만만하니

เนกา คือร๊อคเค ร๊อคเค มันมันฮานิ

สำหรับเธอฉันมันไร้ค่าใช่มั๊ย

사랑이 그렇게 넌 만만하니

ซารังงี คือร๊อคเค นอน มันมันฮานิ

สำหรับเธอหรอความรักมันไร้ค่าใช่มั๊ย

나와의 추억이 넌 만만하니

นาวาอึย ซูออกี นอน มันมันฮานิ

ความทรงจำของเราทั้งหมดมันไร้ค่าใช่มั๊ย

그렇게 모든게 다 만만하니

คือร๊อดเค โมดึนเค ดา มันมันฮานิ

สำหรับเธอทุกๆอย่างมันไร้ค่าใช่มั๊ย

You such a bad, bad, bad girl

You such a bad, bad, bad girl

เธอมันร้ายกาจ

날 갖고 놀아난 댓가 확실히 지불해야 될 걸

นัล คัดโค นลรานัน เทดคา ฮักชิล จีบุลเฮยา ทเวลคอล

ที่เธอล้อเล่นกับชั้นเธอจะต้องชดใช้มัน

(You make me pissed off!)

(You make me pissed off!)

เธอทำให้ชั้นรำคาญ

예전에 모든 것을 받아주던 내가 아냐

เนชอนเน โมดึน กอดอึล บัททาซูดอน เนกา อายา

ชั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ยอมรับเธอได้ทุกอย่าง

등대처럼 멍하니서 바보마냥 당하지 않아

ดึลเดจอรอม มองฮานิซอ บาโบมานยอง ดังฮาจี อันฮา

ชั้นจะไม่อยู่เฉยๆเหมือนคนโง่

그렇게 넌 당당하게 / 그렇게 넌 깐깐하게

คือร๊อดเก นอน ดังดังฮาเค/ คือร๊อคเก นัน กันกันฮาเค

เธอมันหยิ่งยโส เธอมันอวดดี

그렇게 넌 뻔뻔하게 / 잘도 갖고놀아

คือร๊อคเก นัน ปอนปอนฮานิ / ชัลโด คัทโคนลรา

เธอมันน่าไม่อาย แสดงได้ดีหนิ

기분 더럽게 막말하고 / 철없게 행동하고

คือบุน ดอรยอบเค มักมัลฮาโค / ชอลออบเค เฮงดงฮาโค

เธอพูดอย่างตรงไปตรงมาทำเหมือนว่าไร้เดียงสา

약올리고 약올려 자꾸 better stop now

ยักอลรีโค ยักอลรยอ ชากู better stop now

หลอกชั้น ปั่นหัวชั้น หยุดมันซะดีกว่านะ

도대체 이해할 수가 없어 (Can’t get it)

โดเดเจ อีเฮฮัล ซูกา อ๊อบซอ (Can’t get it)

ชั้นไม่สามารถเข้าใจเธอได้จริง (ไม่สามารถเข้าใจได้)

도대체 너라는 사람을 난 (Don’t get it)

โดเดเจ นอรอนึน ซารัมอึล นอน(Don’t get it)

ผู้หญิงอย่างเธอ (ชั้นไม่เข้าใจเลย)

뭘 대체 내게 원하는 거야 (I gotta know)

มวอล เดเจ เนเค วอนฮานึน กอยา(I gotta know)

เธอต้องการอะไรจากชั้น (ชั้นอยากจะรู้)

이러지도 저러지도 못해 사랑이란 그 이름 안에

อีรอจีโด ชอรอชีโด มดเฮ ซารังงีรัน คือ อีรึม อันเน

ชั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลย ชั้นติดกับดักความรักของเธอ

너는 결국 Come around / 사랑의 Final round

นอนึน คยอลกุก Come around / ซารังงึย Final round

เธอแค่ผ่านเข้ามาในชีวิตฉัน รักมันถึงตอนจบแล้ว

그대의 가식적인 그 미소만 떠올라 미칠 것 같아

คือเดอึย คาซิกชอนอิน มีโซมัน ตออลรอ มีจิล คอด คัททา

รอยยิ้มจอมปลอมที่เธอส่งมามันทำให้ชั้นกำลังจะกลายเป็นบ้า

짜증나게 하지말고 떠나가버려 Oh-oh

จาชึงนาเก ฮาจีมัลโค ตอนีกาบอรยอ Oh-oh

หยุดกวนชั้นแล้วจากไปซะทีเถอะ

내가 그렇게-렇게 만만하니

เนกา คือร๊อคเค ร๊อคเค มันมันฮานิ

สำหรับเธอฉันมันไร้ค่าใช่มั๊ย

사랑이 그렇게 넌 만만하니

ซารังงี คือร๊อคเค นอน มันมันฮานิ

สำหรับเธอหรอความรักมันไร้ค่าใช่มั๊ย

나와의 추억이 넌 만만하니

นาวาอึย ซูออกี นอน มันมันฮานิ

ความทรงจำของเราทั้งหมดมันไร้ค่าใช่มั๊ย

그렇게 모든게 다 만만하니

คือร๊อดเค โมดึนเค ดา มันมันฮานิ

สำหรับเธอทุกๆอย่างมันไร้ค่าใช่มั๊ย

너 완전 짜증나 너 하나밖에 난 몰랐잖아

นอ วันชอน จาชึงนา นอ ฮานาบักเก มลราชันฮา

เธอทำให้ชั้นรำคาญ ฉันมีแต่เธอเท่านั้น

언젠간 똑같이 당해, I’ll bet

ออนเจนคัน ตกคัททา ดังเฮ, I’ll bet

ซักวันเธอจะได้เจอแบบชั้น (ชั้นพนันได้เลย)

사랑갖고 장난하는 너 사랑을 너무 쉽게 하는 너

ซารังคัดโค ชังนันฮานึน นอ ซารังอึล นอมูควีบเก ฮานึน นอ

เธอล้อเล่นกับความรักเห็นว่ามันไร้ค่า

이젠 됐어 여우같은 Girl

อีเจน ทเวดซอ ยออูคัททึน Girl

ตอนนี้มันจบแล้ว เธอมันนางจิ้งจอก

너는 결국 Come around / 사랑의 Final round

นอนึน คยอลกุก Come around / ซารังงึย Final round

เธอแค่ผ่านเข้ามาในชีวิตฉัน รักมันถึงตอนจบแล้ว

그대의 가식적인 그 미소만 떠올라 미칠 것 같아

คือเดอึย คาซิกชอนอิน มีโซมัน ตออลรอ มีจิล คอด คัททา

รอยยิ้มจอมปลอมที่เธอส่งมามันทำให้ชั้นกำลังจะกลายเป็นบ้า

짜증나게 하지말고 떠나가버려 Oh-oh

จาชึงนาเก ฮาจีมัลโค ตอนีกาบอรยอ Oh-oh

หยุดกวนชั้นแล้วจากไปซะทีเถอะ

내가 그렇게-렇게 만만하니

เนกา คือร๊อคเค ร๊อคเค มันมันฮานิ

สำหรับเธอฉันมันไร้ค่าใช่มั๊ย

사랑이 그렇게 넌 만만하니

ซารังงี คือร๊อคเค นอน มันมันฮานิ

สำหรับเธอหรอความรักมันไร้ค่าใช่มั๊ย

나와의 추억이 넌 만만하니

นาวาอึย ซูออกี นอน มันมันฮานิ

ความทรงจำของเราทั้งหมดมันไร้ค่าใช่มั๊ย

그렇게 모든게 다 만만하니

คือร๊อดเค โมดึนเค ดา มันมันฮานิ

สำหรับเธอทุกๆอย่างมันไร้ค่าใช่มั๊ย

——————————

Credit – UKISSTHAILAND

Tran to Eng ; allkpop, LoReNtaMi, kpopsubs

Tran to Thai ; แม่ไก่ Ma’Star

Be the first to like.
loading...