เนื้อเพลง 나 혼자서 – tiffany

เพลง : 나 혼자서

ศิลปิน : tiffany

เนื้อเพลง :

제발 모른체 지나가요

เจ บัล โม รึน เช จี นา คา โย

ได้โปรด เดินผ่านไปราวกับไม่ได้เห็นฉัน

제발 눈길도 주지마요

เจ บัล นุน กิล โด ชู จี มา โย

ได้โปรด แม้กระทั่งสายตาก็อย่าได้มองมาที่ฉัน

모래바람같은 날들에

โม แร พา รัม กัท ทึน นาล ดึล เร

ราวท่ามกลางลมในทะเลทราย

아무것도 내게 주지마요

อา มู กอซ โด แน เค จู จี มา โย

ได้โปรดอย่าให้อะไรกับฉันอีกเลย

내 마음 하나 접어두고

แน มา อิม ฮา นา จอพ พอ ทู โก

หนึ่งหัวใจของฉันที่ถูกครอบงำ

내 눈물 하나 숨겨두고

แน นุน มุล ฮา นา ซุม กยอ ทู โก

หนึ่งน้ำตาของฉันที่ถูกปิดซ่อนไว้

처음본 것처럼 낯선사람처럼

ชอ อึม โบน กอซ ชอ รอม นาช ซอน ชา ราม ชอ รอม

เหมือนครั้งที่แรกเราเจอกัน เหมือนเราเป็นคนแปลกหน้า

지나가요 그래야만 해요

ชี นา กา โย คือ แร ยา มาน แฮ โย

เพียงเดินผ่านไป มันคงต้องเป็นอย่างนั้น

*나 혼자서 사랑을 말하고

*นา ฮน จา ซอ ซา รัง งึล มัล ฮา โก

ฉันพูดกับความรักของฉัน เพียงตัวคนเดียว

사랑을 보내고

ซา ราง งึล โพ แน โก

ความรักที่มอบให้

혼자 쌓은 추억에 겹겹이 눈물이 매여

ฮน จา ซา ฮึน ชู ออก เก คยอพ คยอพ บี นุน มุล รี แม ยอ

ฉันอยู่เพียงคนเดียวท่ามกลางความเหงากับน้ำตาที่รินไหล

먼곳에 있어도 그대 행복하길

มอน โกซ เซ อิซ ซอ โด คือ แด แฮง บก ฮา กิล

แม้ว่าเธอจะอยู่ไกล ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุข

나의 사랑을 가슴깊이 묻어요

นา เอ ซา ราง งึล คา ซึม คิพ บี มุท ทอ โย

ส่วนความรักของฉัน จะถูกฝั่งอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจ

다음 세상 우리 태어나면

ทา อึม เซ ซัง อู รี แท ออ นา มยอน

ในโลกหน้า ถ้าเราได้เกิดมาอีก

그 땐 사랑으로 마주봐요

คึ แตน ซา ราง งือ โร มา จู บวา โย

ในตอนนั้นเราจะกลับมาเจอกันเพื่อรักกัน

운명 앞에 힘없이 지는일

อุน มยอง อาพ เพ ฮิม มอพ ชี จี นึน อิล

เราจะต้องสู้ต่อกับโชคชะตา

두 번 다시 없게 태어나요

ทู บอน ดา ชี ออพ เก แท ออ นา โย

พวกเราสองคนจะต้องเกิดมาอีกครั้ง

나 그대 앞에 꽃이 되고

นา คือ แด อาพ เพ กซ ชี ทเว โก

ต่อหน้าคุณ ฉันจะเป็นดอกไม้

나 그대 위해 노래하고

นา คือ แด วี แฮ โน แร ฮา โก

ต่อหน้าคุณ ฉันจะร้องเพลงให้ฟัง

한 사람 여자로 한 남자 연인으로

ฮัน ซา รัม ยอ จา โร ฮัน นัม จา ยอน อิน นือ โร

หนึ่งหญิง กับชายคนรัก

그대 곁에 늘 살고 싶어요

คือ แด คยอ เท นึล ซัล โก ชิพ พอ โย

ฉันอยากมีชีวิตอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

*나 혼자서 사랑을 말하고

*นา ฮน จา ซอ ซา รัง งึล มัล ฮา โก

ฉันพูดกับความรักของฉัน เพียงตัวคนเดียว

사랑을 보내고

ซา ราง งึล โพ แน โก

ความรักที่มอบให้

혼자 쌓은 추억에 겹겹이 눈물이 매여

ฮน จา ซา ฮึน ชู ออก เก คยอพ คยอพ บี นุน มู รี แม ยอ

ฉันอยู่เพียงคนเดียวท่ามกลางความเหงากับน้ำตาที่รินไหล

먼곳에 있어도 그대 행복하길

มอน โกซ เซ อิซ ซอ โด คือ แด แฮง บก ฮา กิล

แม้ว่าเธอจะอยู่ไกล ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุข

나의 사랑을 가슴속 깊이

นา เอ ซา ราง งึล คา ซึม ซก กิพ พี

ส่วนความรักของฉัน ในเบื้องลึกของหัวใจ

아파도 아파져도 절대 난 울지 않아요

อา พา โด อา พา จยอ โด จอล แด นัน อุล จี อาน นา โย

แม้จะเจ็บ แม้ว่ามันจะเจ็บ ฉันก็จะไม่ร้องไห้

바로 내 사랑은 이별이 없으니

พา โร แน ซา รัง งึน อี บยอล รี ออพ ซือ นี

เพราะรักของฉัน ไม่ใช่การจากลา

이 삶이 끝나고 다음 세상에 우리

อี ซัล มี กึท นา โก ทา อึม เซ ซาง เง อู รี

เมื่อชีวิตนี้จบลง ในโลกหน้า เราทั้งสอง

꼭 사랑해요 꼭 사랑해요

กก ซา รัง แฮ โย กก ซา ราง แฮ โย

จะต้องรักกัน จะต้องรักกัน

우리

อูรี

เรา

Credit

Korea Lyric : mysongtoyou.wordpress.com

Thai Lyric : FHIZHee||ฉันรักปลา|| @ Siamzone

Thai Translated : Anonymous

Edit Thai Lyric by ~*AoMmY*~

Be the first to like.
loading...