เนื้อเพลง SNSD – Chocolate Love

เพลง : SNSD

ศิลปิน : Chocolate Love

เนื้อเพลง :

널 처음 본 순간부터 만지고 싶어 나만 가지고 싶어

นันชออึมบน ซุนกันบูทอ มันจิโกชิพพอ นามันกาจิโกชิพพอ

Chocolate love! 요술 같은 새로운 매력 거부할 수 있겠니

Chocolate love! โยซุล กันทึล เชโรอุนแมรยอก กาบูฮัลซูอิจเกนี

도도하게 새침하게 널 감추고 있어

โดโดฮาเก เชชิมฮาเก นัลกัมชูโกอิซซอ

이런 느낌 처음인걸 난 빠져버렸죠

อีรันนึกีม ชาอึมอินกอล นัน บาชยอบอรยอซจโย

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love

นารึลวอนเฮ,กาชิลเร ทัลกม ทัลกม โอ chocolate love

멋지단 말론 부족한 걸 모두가 놀랄 거야 쓰러질 거야

มอชจิทัล มัลรน บูจกฮัล กอล โมทูกา นลรัล กอยา ซึรอชิล กอยา

Chocolate love! Brand new world.. 한 마디로 다 설명할 수 없는 걸

Chocolate love! Brand new world.. ฮานมาทิโร ทาซอลมยองฮาน ซู ออบนึลกอล

무심하게 날카롭게 유혹하고 있어

มูชิมฮาเก นัลการบเก ยูโฮกาโกอิซซอ

이런 느낌 처음인걸 난 녹아버렸죠

อีรอนนึกิม ชออือมินกอล นัน โนกาบอรยอซจโย

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

너를 원해, 가질래 아찔 아찔 오 chocolate love

นารึลวอนเฮ,กาชิลเร อาจิล อาจิล โอ chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love

นารึลวอนเฮ,กาชิลเร ทัลกม ทัลกม โอ chocolate love

woo~그댄 제법 쉽지 않아 보여 하지만 느낌이 와요

อู~คือเดน เชบอบ ชิบชิอันฮา โบยอฮาจิมัน นึกิมิวาโย

로~맨틱 하게 초콜릿처럼 오 그렇게 나에게 와요

โร~แมนติก ฮาเก ชอกโกแลตชอรอม โอ กึรอเก นาเอเกวาโย

woo~그댄 제법 쉽지 않아 보여 하지만 느낌이 와요

อู~คือเดน เชบอบ ชิบชิอันฮา โบยอฮาจิมัน นึกิมิวาโย

로~맨틱 하게 초콜릿처럼 오 그렇게 나에게 와요

โร~แมนติก ฮาเก ชอกโกแลตชอรอม โอ กึรอเก นาเอเกวาโย

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

너를 원해, 가질래 아찔 아찔 오 chocolate love

นารึลวอนเฮ กาชิลเร อาจิล อาจิล โอ chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love

นารึลวอนเฮ กาชิลเร ทัลกม ทัลกม โอ chocolate love

Be the first to like.
loading...