????????? SNSD – Chocolate Love

???? : SNSD

?????? : Chocolate Love

????????? :

? ?? ? ???? ??? ?? ?? ??? ??

?????????? ?????????? ???????????? ????????????????

Chocolate love! ?? ?? ??? ?? ??? ? ???

Chocolate love! ????? ?????? ????????????? ????????????????

???? ???? ? ??? ??

???????? ????????? ???????????????

?? ?? ???? ? ?????

?????????? ??????????? ??? ??????????????

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

?? ??, ??? ?? ?? ? chocolate love

??????????,??????? ????? ????? ?? chocolate love

??? ?? ??? ? ??? ?? ?? ??? ??

???????? ????? ??????? ??? ?????? ????? ???? ??????? ????

Chocolate love! Brand new world.. ? ??? ? ??? ? ?? ?

Chocolate love! Brand new world.. ????????? ???????????? ?? ?????????

???? ???? ???? ??

????????? ????????? ?????????????

?? ?? ???? ? ?????

?????????? ??????????? ??? ?????????????

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

?? ??, ??? ?? ?? ? chocolate love

??????????,??????? ????? ????? ?? chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

?? ??, ??? ?? ?? ? chocolate love

??????????,??????? ????? ????? ?? chocolate love

woo~?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??

??~?????? ????? ?????????? ??????????? ??????????

?~?? ?? ????? ? ??? ??? ??

??~?????? ???? ????????????? ?? ?????? ??????????

woo~?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??

??~?????? ????? ?????????? ??????????? ??????????

?~?? ?? ????? ? ??? ??? ??

??~?????? ???? ????????????? ?? ?????? ??????????

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

?? ??, ??? ?? ?? ? chocolate love

?????????? ??????? ????? ????? ?? chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

I got you babe, I call, I call it chocolate love

?? ??, ??? ?? ?? ? chocolate love

?????????? ??????? ????? ????? ?? chocolate love

Be the first to like.
loading...