เนื้อเพลง ความรักทำให้คนตาบอด – Bodyslam

เพลง : ความรักทำให้คนตาบอด

ศิลปิน : Bodyslam

เนื้อเพลง :

รู้ว่ามันไม่สมควร ที่ยังกวนใจเธอ ฉันขอโทษที

roo waa man mai som kuan tee yang guan jai ter chan kor tote tee

I know that it’s not right to bother you, I’m sorry.

รักและยังคอยหวังดี ทั้งที่ไม่มีสิทธิ์

rak lae yang koi wang dee tang tee mai mee sit

I still love and care for you even when I don’t have the right to feel so.

เพราะความจริงเธอก็มีเขา คนนั้น เป็นคนที่สำคัญกว่า

pror kwaam jing ter gor mee kao kon nan bpen kon tee sam-kan gwaa

Because the truth is you have him, that person, who is more important to you.

* มันอาจจะผิดที่เป็นอย่างนี้ ที่มันยังรักเธอจนสุดหัวใจ

* man aat ja pit tee bpen yaang nee tee man yang rak ter jon soot hua jai

It’s suppose to be wrong that I’m being like this, that I still love you with all of my heart.

เมื่อรู้ว่าไม่มีทาง แต่ฉันก็ไม่ตัดใจ เหมือนคนไม่รู้ตัว

meua roo waa mai mee taang dtae chan gor mai dtat jai meuan kon mai-roo-dtua

Even when I know that it’s a dead end I still wouldn’t let go, just like a fool.

มันอาจจะถูกที่ใครบอกไว้ ความรักมันทำให้ตาบอด

man aat ja took tee krai bok wai kwaam rak man tam hai dtaa-bot

It must be true when people said love makes you blind.

จนมองไม่เห็นความจริง ว่าฉันเป็นใคร

jon mong mai hen kwaam jing waa chan bpen krai

I’m so blinded by love that I couldn’t see who I really am.

ทำให้ไม่เข้าใจ ทำไมยังรักแต่เธอ

tam hai mai kao jai tam-mai yang rak dtae ter

Which made me confused to why I still love only you.

รู้ควรจะหักห้ามใจ หากทำได้ง่ายดาย

roo kuan ja hak-haam jai haak tam daai ngaai daai

I know that I should suppress my feelings, if they were easily done.

ฉันก็คงไม่ต้องสับสน อย่างนี้ จบๆไปเสียดีกว่า

chan gor kong mai dtong sap-son yaang nee jop-jop bpai sia dee gwaa

Then I wouldn’t have been confused like this, it’s better if this would just end.

(ซ้ำ *)

มันอาจจะถูกที่ใครบอกไว้ ความรักมันทำให้ตาบอด

man aat ja took tee krai bok wai kwaam rak man tam hai dtaa-bot

It must be true when people said love makes you blind.

จนมองไม่เห็นความจริง ว่าฉันเป็นใคร

jon mong mai hen kwaam jing waa chan bpen krai

I’m so blinded by love that I couldn’t see who I really am.

ทำให้ไม่เข้าใจ ทำไมหมดทั้งหัวใจ มันยังคงรักแต่เธอ

tam hai mai kao jai tam-mai mot tang hua jai man yang kong rak dtae ter

Which made me confused to why, with all of my heart, I still love only you.

Be the first to like.
loading...