เนื้อเพลง mirotic – ดงบังชินกิ

เพลง : mirotic

ศิลปิน : ดงบังชินกิ

เนื้อเพลง :

시작은 달콤하게 평범하게 나에게 끌려 언제나 그랬듯이 먼저 말을 걸어와

ชีจักอึน ทัลกมฮาเก พยองบอนฮาเก นาเอเกคึลรยอ ออนเจนา คือแรดทึดชี มอนจอมัลลึล คอลลอวา

모든 가능성 열어둬

โมทึน คานึนซอง ยอลรอทวอ

사랑은 뭐다 뭐다 이미 수식어 red ocean 난 breakin’ my rules again 알잖아 지루한 걸

ซารังอึนมวอทา มวอทา อีมี ซูชิกกอ red ocean นัน breakin my rules again อันชันนาชีรูฮันกอล

조금 다쳐도 넌 괜찮아 oh~

โจกึม ทาชยอโทนอน แควนชันนา

*넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐 헤어날 수 없어 I got you under my skin

นอน นารึล วอนแฮ นอแนเกปาชยอ นอนแนเกมีชยอ เฮอานัลซูออบซอ I got you under my skin

넌 나를 원해 넌 내게 빠져 넌 내게 미쳐 넌 나의 노예 I got you under my skin

นอนนารึลวอนเเฮ นอนแนเกปาชยอ นอนแนเกมิชยอ นอนนาเอ โนเย I got you under my skin

내 머리속을 파고드는 날카로운 눈빛 나 아니고선 움직이지도 않는 chrome heart

แนมอรีซกกึล พาโกทือนึน นัลกาโรอุน นุนบิช นาอานีโกซอน มุมชิกกีชิโท อันนึน chrome heart

니가 선택한 일인 걸 oh~

นิกาซอนแทกฮัน อิลอินกอน

혈관을 타고 흐르는 수억 개의 나의 crystal 마침내 시작된 변신의 끝은 나

ฮยอนกวานนึล ทาโก ฮือรือนึน ซูออกแกเอ นาเอ crystal มาชิมแน ชีจักทวิน พยอนชินเอ กึททึนนา

이것도 사랑은 아닐까 oh~

อีกอดโท ซารังอึน อานิลกา

*ซ้ำ

Rap

한 번의 kiss와 함께 날이 선 듯한 강한 이끌림

ฮันบอนเน kissวาฮัมเก นัลรีซอนทึดฮัน กังฮันนีกึลริม

두 번의 kiss 뜨겁게 터져버릴것같은 내 심장을

ทูบอนเอ kissตือรอบเก ทอชยอบอริมกอดกัดทึน แน ชิมชังงึล

yeah 너를 가졌어

yeah นอรึล คาชยอดซอ

you know you got it yeah~

come on come on come on come on

I got you under my skin

니 꿈 속의 난 널 지배하는 마법사 내 주문에 넌 다시 그려지고 있어

นีกุมซุกเก นันนอลชีแบฮานึน มาบอมซา แนชูมุนเน นอนทาชิ คือรยอชิโก อิดซอ

I got you under my skin

더는 숨을 곳이 없잖아 그렇다면 이제 즐겨보는 게 어떨까

ทอนึนซุมมุล กดชี ออบชันนา คือรอฮทามมยอน อีเช ชึลคยอโบนึน เค ออตอลกา

I got you under my skin

Be the first to like.
loading...