เนื้อเพลง ฉานเสตท – แอ๊ด คาราบาว

เพลง : ฉานเสตท

ศิลปิน : แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลง :

หงา : ลูกหลาน ร้องเพลง บรรเลงเรื่อยไป ผู้เฒ่าอยู่ไหน ไม่เห็น ชะตา นมนาน มาแล้ว

ท่านไป แนวหน้า กลับมากลับมา ลูกหลาน เป็นห่วง

แอ๊ด : ใครหน่วงใครรั้ง ใครขังเอาไว้ ก็เพียงร่างกาย หัวใจมีปีก

หลีกทางให้ที ที่ใดขวางกั้น ผีเสื้อตัวนั้น พลจันทร์ เดือนเพ็ญ

อัสนี : เป็นผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ใจดี เป็นลุงอัสนี พลจันทร์ ผู้นำความฝัน

กลั่นความเป็นจริง ทิ้งฝากลูกหลาน ขับขานเพลงเดือนเพ็ญ สวยเย็นอร่าม

นำรักจากดวงใจ ไปซบแทบอกแม่เอย

อัสนี : เป็นผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ใจดี เป็นลุงอัสนี พลจันทร์..

หงา : ผู้นำความฝัน กลั่นความเป็นจริง ทิ้งฝากลูกหลาน ขับขานเพลงเดือนเพ็ญ

แอ๊ด : เดือนเพ็ญ สวยเย็นอร่าม นภาจันทร์นวลดูงาม เย็นชื่นหนอยาม เมื่อลม พัดมา

แสงจันทร์นวล ชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา คิดถึงท้องนา บ้านเรือนเคยเนา

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไป บอกเขานำนา

ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากลา จะไปซบหน้า กับอกแม่เอย

หงา : ลูกหลาน ร้องเพลง บรรเลงเรื่อยไป ผู้เฒ่าอยู่ไหน ไม่เห็น ชะตา นมนาน มาแล้ว

ท่านไป แนวหน้า กลับมากลับมา ลูกหลาน เป็นห่วง

แอ๊ด : ใครหน่วงใครรั้ง ใครขังเอาไว้ ก็เพียงร่างกาย หัวใจมีปีก หลีกทางให้ที

ที่ใดขวางกั้น ผีเสื้อตัวนั้น พลจันทร์ เดือนเพ็ญ ผีเสื้อตัวนั้น

พลจันทร์เดือนเพ็ญ กลับมาซบหน้า แทบอกแม่เอย

ผีเสื้อตัวนั้น พลจันทร์ เดือนเพ็ญ กลับมาซบหน้า แทบอกแม่เอย…

Be the first to like.
loading...