เนื้อเพลง กลับมาตรงนี้ – อ้อม สุนิสา

เพลง : กลับมาตรงนี้

ศิลปิน : อ้อม สุนิสา

เนื้อเพลง :

ธอจริงจริง

เป็นเธอที่แยกไป

เป็นคนเดียว ที่ใจอยากพบเจอ

แต่ดูแววตาเธอหม่นไป

และใจก็หาย ไปกับเธอ

อยากดึงมือเธอ

เข้ามาใกล้ใกล้กัน

กลับมาตรงนี้

เมื่อไร ที่เธอไม่เห็นใคร

กลับมาได้ไหม

เมื่อไรที่เธอสับสน

ให้กลับมาตรงนี้

เมื่อไรที่เธอ ต้องหมองหม่น

ให้ใจของฉัน

ได้แบ่ง เรื่องทุกข์ทน

เมื่อเธอ ไม่มีใคร

ดนตรี 9 ห้อง..7…

8…9. มองดูเธอ

เห็นเธอต้องเสียใจ

รู้ใช่ไหม ฉันเองก็เหมือนกัน

ได้พบครั้งนี้ ยังห่วงใย

บอกเธอเอาไว้ ยังห่วงกัน

ให้รู้ว่าฉัน ยังคงเป็นคนเดิม

กลับมาตรงนี้

เมื่อไร ที่เธอไม่เห็นใคร

กลับมาได้ไหม

เมื่อไรที่เธอสับสน

ให้กลับมาตรงนี้

เมื่อไรที่เธอ ต้องหมองหม่น

ให้ใจของฉัน

ได้แบ่ง เรื่องทุกข์ทน

เมื่อเธอ ไม่มีใคร

กลับมาตรงนี้

เมื่อไร ที่เธอไม่เห็นใคร

กลับมาได้ไหม

เมื่อไรที่เธอสับสน

ให้กลับมาตรงนี้

เมื่อไรที่เธอ ต้องหมองหม่น

ให้ใจของฉัน

ได้แบ่ง เรื่องทุกข์ทน

เมื่อเธอ ไม่มีใคร

Be the first to like.
loading...