เนื้อเพลง give up – xiah

เพลง : give up

ศิลปิน : xiah

เนื้อเพลง :

행복했어 너와의 시간들

แฮง บก แฮซ ซอ นอ วา อึย ซิ กัน ดึล

I was happy during all those times with you

ผมมีความสุขตลอดเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน

아마도 너무 힘들었겠지

อา มา โด นอ มุ ฮิม ดึล ออซ เกซ จิ

But it must’ve been hard for you

แต่มันคงจะยากสำหรับคุณ

너의 마음을 몰랐던건 아니야

นอ อึย มา อึม มึน มล รัซ ดอน กอน อา นิ ยา

It’s not like I don’t know your feelings

มันไม่ใช่ว่าผมจะไม่รู้ ความรู้สึกของคุณ

나도 느꼈었지만

นา โด นือ กยอซ ซอซ จิ มาล

I feel it too but

ผมก็รู้สึกมันเหมือนกัน

널 보내는게

นอล โบ แน นึน เก

letting you go

แต่การปล่อยคุณไป

널 떠나 보내는게 아직은 익숙하지가 않아

นอล ดอ นา โบ แน นึน เก อา จิก กึน อิก ซุก ฮา จิ กา อัน นา

Letting you go is not something that I’m used to

การปล่อยคุณไป ไม่ใช่สิ่งที่ผมคุ้นชิน

그렇게 밖에 할 수 없던 니가 원망스러워

คือ รอด เก บาก เก ฮัล ซุ ออบ ดอน นิ กา วอน มาง ซือ รอ วอ

I despise you for having no choice but to do so

ผมไม่ชอบคุณ ที่ทำให้ผมไร้หนทาง ที่ทำให้ผมต้องทำเช่นนี้

왜말 안했니

แว มาล อาน แฮซ นิ

Why didn’t you say anything

ทำไมคุณไม่พูดอะไร

아님 못한거니

อา นิม มอ ฮาน กอ นิ

Or couldn’t you

หรือว่าคุณไม่สามารถ ?

조금도 날 생각 하지 않았니

โช กึม โด นาล แซง กัก ฮา จิ อัน นัซ นิ

Didn’t you think of me at least a little?

คุณเคยคิดถึงผมซักนิดไหม?

좋아한다며

โช ฮา ฮัน ดา มยอ

If you like me

ถ้าคุณชอบผม

사랑한다며

ซา ราง ฮาน ดา มยอ

If you love me

ถ้าคุณรักผม

이렇게 끝낼거면서 왜 그런말을 했니

อิ รอด เก กึด แนล กอ มยอน ซอ แว คือ รอน มัล รึล แฮ นิ

Why did you say those things if you were going to end it like this

ทำไมคุณถึงพูดคำเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการจะจบมันลงแบบนี้

널 미워해야만 하는거니

นอล มิ วอ แฮ ยา มาน ฮา นึน กอ นิ

Do I have to hate you?

ผมจะต้องเกลียดคุณหรอ?

아니면 내 탓을 해야만하는 거니

อา นิ มยอน แน ทัซ ซึล แฮ ยา มัล ฮา นึน กอ นิ

Or am I supposed to blame myself?

หรือผมจะต้องโทษตัวเอง

시간을 돌릴 수 만 있다면

ชิ กาน นึล ดอล ริล ซุ มาน อิซ ดา มยอน

If only I can turn back time

ถ้าผมสามารถจะย้อนเวลาได้

다시 예전으로 돌아가고 싶은 마음뿐이야

ทา ซิ เย จอน นือ โร ดล รา กา โก ชิพ พึน มา อึม ปุน นิ ยา

I just want to go back to before

ผมแค่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม

왜말 안했니

แว มาล อาน แฮซ นิ

Why didn’t you say anything

ทำไมคุณไม่พูดอะไร

아님 못한거니

อา นิม มอ ฮาน กอ นิ

Or couldn’t you

หรือว่าคุณไม่สามารถ ?

조금도 날 생각 하지 않았니

โช กึม โด นาล แซง กัก ฮา จิ อัน นัซ นิ

Didn’t you think of me at least a little?

คุณเคยคิดถึงผมซักนิดไหม?

좋아한다며

โช ฮา ฮัน ดา มยอ

If you like me

ถ้าคุณชอบผม

사랑한다며

ซา ราง ฮาน ดา มยอ

If you love me

ถ้าคุณรักผม

이렇게 끝낼거면서 왜 그런말을 했니

อิ รอด เก กึด แนล กอ มยอน ซอ แว คือ รอน มัล รึล แฮซ นิ

Why did you say those things if you were going to end it like this

ทำไมคุณถึงพูดคำเหล่านั้น ถ้าคุณต้องการจะจบมันลงแบบนี้

널 미워해야만 하는거니

นอล มิ วอ แฮ ยา มาน ฮา นึน กอ นิ

Do I have to hate you?

ผมจะต้องเกลียดคุณหรอ?

아니면 내 탓을 해야만하는 거니

อา นิ มยอน แน ทัซ ซึล แฮ ยา มัล ฮา นึน กอ นิ

Or am I supposed to blame myself?

หรือผมจะต้องโทษตัวเอง

시간을 돌릴 수 만 있다면

ชิ กาน นึล ดล ริล ซุ มาน อิซ ดา มยอน

If only I can turn back time

ถ้าผมสามารถจะย้อนเวลาได้

다시 예전으로 돌아가고 싶은 마음뿐이야

ทา ซิ เย จอน นือ โร ดล รา กา โก ชิพ พึน มา อึม ปุน นิ ยา

I just want to go back to before

ผมแค่อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม

그래 더 이상 묻지않을게

คือ แร ดอ อิ ซาง มท จิ อัน นึล เก

Fine, I won’t ask anymore

ก็ได้ ผมจะไม่ถามอีก

내곁을 떠나고 싶다면

แน กยอท ทึล ตอ นา โก ชิพ ดา มยอน

If you want to leave me

ถ้าคุณต้องการที่จะจากผมไป

돌아보지 말고 떠나가

ดล รา โบ จิ มาน โก ตอ นา กา

Go without turning back

ไปโดยที่อย่าหันมองกลับมา

눈물은 흘리지 않을게

นุน มุล รึล ฮึล ริ จิ อัน นึล เก

I won’t shed any tears

ผมจะไม่ร้องไห้

괜히 마음만 약해지니까

แควน ฮิ มา อึม มาน ยัก แฮ จิ นิ ก๊า

Because that’ll just make my heart weaker

เพราะมันยิ่งจะทำให้หัวใจผมอ่อนแอลง

내게서 멀어진 니 모습이 흐릿하게 보여

แน เก ซอ มอล รอ จิน นิ โม ซึบ บิ ฮือ ริซ ฮา เก โบ ยอ

I can faintly see you going farther away

ผมเห็นภาพคุณเดินจากไปอย่างพร่ามัว

눈물이 나나봐

นุน มุล ริ นา นา บวา

tears must be in my eyes

มันคงมีน้ำตาในตาผม

널 많이 그리워 할 것 같아

นอล มาน นิ คือ ริ วอ ฮัล กอซ กัท ทา

I think I will despise you a lot

ผมคิดว่าผมคงจะเกลียดคุณมาก

참아야만 하겠지 잊혀질 수 있도록

ชัม มา ยา มาน ฮา เกซ จิ อิด ฮยอ จิล ซุ อิซ โด รก

I have to endure it so I can forget

ผมจะต้องทนการจากไปของคุณ เพื่อมี่ผมจะได้ลืม

다시 사랑같은거 하지 않을래 내 마지막 사랑은

ทา ซิ ซา ราง กัท ทึน กอ ฮา จิ อัน นึล แร

I won’t do anything like love ever again

ผมจะไม่ทำอะไร เหมือนกับการรักอีก

내 마지막 사랑은 돌아선 너에게 주고 싶어서

แน มา จิ มัก ซา ราง งึน ดล รา ซอน นอ เอ เก จุ โก ชิพ พอ ซอ

I wanted to give my last love to you who turned away

ผมต้องการที่จะให้รักสุดท้ายของผม กลับคุณที่จากผมไป

행복하길 바래

แฮง บก ฮา กิล บา แร

I hope you are happy

ผมหวังว่าคุณจะมีความสุข

나보다 좋은 여자 만나기를

นา โบ ดา โช ฮึน ยอ จา มาน นา กิ รึล

I hope you meet someone better than me..

ผมหวังว่าคุณจะเจอกับใครที่ดีกว่าผม…

Be the first to like.
loading...