เนื้อเพลง คนสร้างชาติ – คาราบาว

เพลง : คนสร้างชาติ

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยาก ยากจน

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลาก็สิ้นชาติ(ไทย)

เกิดกันหนเดียว บนแผ่นดินเดียวร่วมฝัน

อยู่ร่วมเผ่าพันธุ์ เผ่าใครเผ่ามัน เผ่าไทย

หัวใจเรารวมเข้าด้วย กัน

ทุกข์สุขเรามีร่วมฝ่า ฟัน

ความรักจริงใจยังผูกพัน เป็นชาติเดียว

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยาก ยากจน

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลา ก็สิ้นชาติ(ไทย)

อ้าว…(ตบมือ)

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยาก ยากจน (ยากจน..)

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลา ก็สิ้นชาติ(ไทย)

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนเกียจคร้าน

คนจะอดอยาก ยากจน

ชาติต้องการคนที่ซื่อสัตย์

ชาติต้องการคนเสียสละ

หากประชาชนโง่เขลา ก็สิ้นชาติ(ไทย)

โห่ ฮี้ โห่ …

Be the first to like.
loading...