เนื้อเพลง ใจละลายแล้วเพื่อน – UHT

เพลง : ใจละลายแล้วเพื่อน

ศิลปิน : UHT

เนื้อเพลง :

ต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่มีทางห้ามใจ

ที่จะไม่ร้องไห้เมื่อพบเมื่อเจอเรื่องอย่างนี้

ต่อให้มีใจแข็งแรงสะกดอารมณ์ได้ดี

แต่โดนเขาย่ำยีอย่างนี้มันเกินจะตัดใจ

มันคือวันที่ได้เห็นและได้เจอเต็มตา

เธอเดินมากับเขามาหามาเปิดใจเอ่ยปากว่าจากนี้

เขานั้นคือคนใหม่ใจมันละลายสลายไปหมดเลย

คนเราเคยเคยดูแลกันมาทำไมทำไมทำร้ายกันหนักหนา

เธอทำไมไม่เห็นใจต่อให้ตัดใจไม่มอง

ก็ต้องยอมเสียน้ำตาเมื่อเธอยืนยันว่า

จากนี้เวลาเราหมดลงมันคือวันที่ได้เห็น

และได้เจอเต็มตาเธอเดินมากับเขามาหามาเปิดใจ

เอ่ยปากว่าจากนี้เขานั้นคือคนใหม่

ใจมันละลายสลายไปหมดเลยคนเราเคยเคยดูแลกันมา

ทำไมทำไมทำร้ายกันหนักหนาเธอทำไมไม่เห็นใจ

ทั้งทั้งที่ฉันรักและมอบความจริงใจให้เธอ

ไม่คิดและไม่ฝันครั้งนี้ต้องมาเจอความผิดหวัง

ใจมันละลายสลายไปหมดเลย

คนเราเคยเคยดูแลกันมาทำไมทำไมทำร้ายกันหนักหนา

เธอทำไมไม่เห็นใจใจมันละลาย

สลายไปหมดเลยคนเราเคยเคยดูแลกันมา

ทำไมทำไมทำร้ายกันหนักหนาเธอทำไมไม่เห็นใจ

Be the first to like.
loading...