เนื้อเพลง คำถาม – ท๊อปฟี่

เพลง : คำถาม

ศิลปิน : ท๊อปฟี่

เนื้อเพลง :

คำถามที่ใครต่างคนหาความหมายที่แท้ของคำว่า..ความรัก

kam taam tee krai dtaang kon haa kwaam mai tee tae kong kam waa.. kwaam ruk

The question that everyone tries to seek, the real meaning of…love.

และฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้นอยากถามและคอยจะได้เจอ..กับคนรัก

lae chun gor ben neung kon nun yaak taam lae koi ja dai jer.. gup kon ruk

And I am just one of those people who wants to ask and wait to find … my lover.

และในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอ

lae nai wun nee meua chun nun dai pop ter

And today, since I have found you.

ก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้

gor roo seuk waa ruk dtae hai kwaam mai mai dai

I feel that I love you but I cannot give the meaning of love.

ก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไร

gor mai roo mai roo waa ja ni-yaam yaang rai

I don’t know, don’t know how to definite it.

ก็ความรัก มันเป็นข้อความลับๆของใจ

gor kwaam ruk mun ben kor kwaam lup lup kong jai

Because love is a secret hidden within the heart.

ถ้าถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหน

taa taam waa naa dtaa ben baep nai

If you ask how it looks.

ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอ

chun kit waa kong naa dtaa meuan ter

I think that it would look like you.

ก็ความรัก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้

gor kwaam ruk ben sing tee tam hai chun yim dai

Because love is something that can make me smile.

ช่วยฉันให้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ไหน เธอรู้ไหม

chuay chun hai mee kwaam sook mai waa yoo nai ter roo mai

Helping me to be happy no matter where I am, do you realise?

ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้

took krung tee glai ter ben baep nee

Every time that I’m close to you I feel this way.

(Interlude)

และในวันนี้เมื่อฉันนั้นได้พบเธอ

lae nai wun nee meua chun nun dai pop ter

And today, since I have found you.

ก็รู้สึกว่ารักแต่ให้ความหมายไม่ได้

gor roo seuk waa ruk dtae hai kwaam mai mai dai

I feel that I love you but I cannot give the meaning of love.

ก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไร

gor mai roo mai roo waa ja ni-yaam yaang rai

I don’t know, don’t know how to definite it.

ก็ความรัก มันเป็นข้อความลับๆของใจ

gor kwaam ruk mun ben kor kwaam lup lup kong jai

Because love is a secret hidden within the heart.

ถ้าถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหน

taa taam waa naa dtaa ben baep nai

If you ask how it looks.

ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอ

chun kit waa kong naa dtaa meuan ter

I think that it would look like you.

ก็ความรัก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้

gor kwaam ruk ben sing tee tam hai chun yim dai

Because love is something that can make me smile.

ช่วยฉันให้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ไหน เธอรู้ไหม

chuay chun hai mee kwaam sook mai waa yoo nai ter roo mai

Helping me to be happy no matter where I am, do you realise?

ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้

took krung tee glai ter ben baep nee

Every time that I’m close to you I feel this way.

มันเป็นข้อความลึกๆของใจ

mun ben kor kwaam leuk leuk kong jai

It is a message within the heart.

ถ้าถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหน

taa taam waa naa dtaa ben baep nai

If you ask how it looks.

ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอ

chun kit waa kong naa dtaa meuan ter

I think that it would look like you.

ก็ความรัก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้

gor kwaam ruk ben sing tee tam hai chun yim dai

Because love is something that can make me smile.

ช่วยฉันให้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ไหน เธอรู้ไหม

chuay chun hai mee kwaam sook mai waa yoo nai ter roo mai

Helping me to be happy no matter where I am, do you realise?

ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้

took krung tee glai ter ben baep nee

Every time that I’m close to you I feel this way

Be the first to like.
loading...