เนื้อเพลง รักแท้แค่พี่ชาย – สายัณห์ นิรันดร

เพลง : รักแท้แค่พี่ชาย

ศิลปิน : สายัณห์ นิรันดร

เนื้อเพลง :

รักแท้แค่พี่ชาย

สายัณห์ นิรันดร

Dm

.ผู้แพ้ ได้แค่คำว่าคิดถึง

ไม่อาจจะดึง

อดีตความรักหวนคืน

เมื่อคนที่รักปันใจให้ชายคนอื่น

รักเราถูกเจ้าส่งคืน

พี่ฝืนรับคืนสัญญา

.ไม่คิด ว่าเธอจะไม่จริงใจ

หลอกพี่งมงาย

ในสิ่งที่เธอลวงตา

ทำทีว่ารักตัดจากด้วยคำสัญญา

ได้ดีมีคนใหม่มา

สัญญาน้องเอามาคืน

.ยืนยันขอจบกันแค่นี้ดีกว่า

ที่แล้วๆมาถือว่าหลับฝันแล้วตื่น

บอกง่ายจริงหนอ

ทรามวัยยามใจเป็นอื่น

ตำแหน่งที่รักส่งคืน

ให้เหลือพี่ชายก็พอ

.ผู้แพ้ ได้แค่คำว่าพี่ชาย

ไม่อาจบรรยาย

เสียดายเคยรักเคยรอ

รางวัลให้เขา

ตำแหน่งเจ้าบ่าวเข้าหอ

รางวัลแด่พี่คนรอ

เธอให้พอแค่เป็นพี่ชาย..

ดนตรี…………

.ยืนยันขอจบกันแค่นี้ดีกว่า

ที่แล้วๆมาถือว่าหลับฝันแล้วตื่น

บอกง่ายจริงหนอ

ทรามวัยยามใจเป็นอื่น

ตำแหน่งที่รักส่งคืน

ให้เหลือพี่ชายก็พอ

.ผู้แพ้ ได้แค่คำว่าพี่ชาย

ไม่อาจบรรยาย

เสียดายเคยรักเคยรอ

รางวัลให้เขา

ตำแหน่งเจ้าบ่าวเข้าหอ

รางวัลแด่พี่คนรอ

เธอให้พอแค่เป็นพี่ชาย..

-dhalzim-darklawyer.

Be the first to like.
loading...