เนื้อเพลง ha ha ha – snsd

เพลง : ha ha ha

ศิลปิน : snsd

เนื้อเพลง :

Track: Ha Ha Ha

Artist: So Nyeo Shi Dae

Album: Samsung Hahaha Project CF Song

Composer: Kenzie

[Tiffany&Jessica] Hey Sweety, Hey Sweety Don’t give it up

เฮ้! ที่รัก ที่รัก อย่ายอมแพ้นะ

Hey Sweety, Hey Sweety Don’t give it up

เฮ้! ที่รัก ที่รัก อย่ายอมแพ้นะ

HaHa!!

ฮ่า ฮ่า

Let’s Go!

ไปกันเลย!

[All] 힘들다면 하하하 모두 함께 하하하

ฮิม ดึล ดา มยอน ฮา ฮา ฮา โม ดู ฮัม เก ฮา ฮา ฮา

ถ้ามันยากลำบากนัก ก็หัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทุกๆคนมาหัวเราะด้วยกัน ฮ่า ฮ่า ฮ่า

웃어봐요 그래그래 더 크게요

อู ซอ บวา โย คือ แร คือ แร ทอ คือ เก โย

หัวเราะสิ ใช่ แบบนั้นล่ะ ดังๆเลย

하하하하 하하하

ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา

ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

[Taeyeon] 오늘 하루도 역시 만만찮았죠

โอ นึล ฮา รู โด ยอค ชี มัน มัน ชา นัช จโย

วันนี้ก็เป็นวันที่ยากลำบากอีกหนึ่งวัน

들썩들썩 세상이 시끄러워도

ทึล ซอค ทึล ซอค เซ ซัง อี ชี กือ รอ วอ โด

แม้แต่โลกนี้ก็วุ่นวายไปหมด

[Tiffany] 고민만하고 있으면 될 일도 없죠

โค มิน มัน ฮา โก อิ ซือ มยอน ดวอล อิล โด ออพ จโย

ถ้าเธอมัวแต่กังวลละก็นะ ไม่มีอะไรที่จะสำเร็จหรอก

자 툭툭털고 일어나 저 문을 열면

จา ทุก ทุก ทอล โก อี รอ นา จอ มู นึล ยอล มยอน

ตอนนี้ เธอก็แค่สลัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไป แล้วยืนขึ้น ถ้าเธอเปิดประตูบานนั้น

[All] One Two One Two Three Four

หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม สี่

하늘빛 무대위의 주인공

ฮา นึล บิช มู เด วี เอ จู อิน กง

ตัวละครหลักบนเวทีที่ได้รับแสงจากท้องฟ้า

그건 바로 우리야 그대야

คือ กอน บา โร อู รี ยา คือ แด ยา

นั่นคือพวกเรา นั่นคือเธอ

세상 속에 난 서있어 (뜨겁게 타는 불꽃처럼)

เซ ซัง โซ เก นัน ซอ อิซ ซอ ( ตือ กอบ เก ทา นึน พุล กช ชอ รอม)

ฉันยืนอยู่บนโลก เหมือนเปลวไฟที่ยังคงลุกไหม้อยู่

힘들다면 하하하 모두 함께 하하하

ฮิม ดึล ดา มยอน ฮา ฮา ฮา โม ดู ฮัม เก ฮา ฮา ฮา

ถ้ามันยากลำบากนัก ก็หัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทุกๆคนมาหัวเราะด้วยกัน ฮ่า ฮ่า ฮ่า

웃어봐요 그래그래 더 크게요

อู ซอ บวา โย คือ เร คือ เร ทอ คือ เก โย

หัวเราะสิ ใช่ แบบนั้นล่ะ ดังๆเลย

하하하하 하하하

ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา

ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

[Jessica] 일곱번 넘어지면 어덟번 웃죠

อิล กบ บอน นอ มอ จี มยอน ออ ดอล บอ นุช จโย

ถ้าคุณล้มเหลวเจ็ดครั้ง ก็หัวเราะแปดครั้ง

삐걱삐걱 되는 일 하나 없어도

ปี กอค ปี กอค ดเว นึน อิล ฮา นา ออพ ซอ โด

ถ้าไม่มีอะไรประสบผลสำเร็จ

[Seohyun] 걱정만 하고 있음 어떡하나요

คอค จอง มัน ฮา โก อิซ ซึม ออ ตอค ฮา นา โย

เธอก็อย่าไปกังวลอะไรกับมันนะ

자 기지개 한번 켜고 다시 해봐요

จา กี จี แก ฮัน บอน คยอ โก ทา ชิ แฮ บวา โย

ตอนนี้ ก็แค่ยืดเส้นยืดสาย แล้วก็ลองใหม่อีกรอบ

[All] One Two One Two Three Four

หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม สี่

하늘빛 무대위의 주인공

ฮา นึล บิช มู เด วี เอ จู อิน กง

ตัวละครหลักบนเวทีที่ได้รับแสงจากท้องฟ้า

그건 바로 우리야 그대야

คือ กอน บา โร อู รี ยา คือ แด ยา

นั่นคือพวกเรา นั่นคือเธอ

세상 속에 난 서있어 (뜨겁게 타는 불꽃처럼)

เซ ซัง โซ เก นัน ซอ อิซ ซอ ( ตือ กอบ เก ทา นึน พุล กช ชอ รอม)

ฉันยืนอยู่บนโลก เหมือนเปลวไฟที่ยังคงลุกไหม้อยู่

[Sunny] 인생이란 무대의 주인공

อิน แซง อี รัน มู แด เอ จู อิน กง

ตัวละครหลักบนเวทีนั้นเรียกว่าชีวิต

그건 바로 우리야 그대야

คือ กอน บา โร อู รี ยา คือ แด ยา

นั่นคือเรา นั่นคือเธอ

세상 속에 난 서있어

เซ ซัง โซ เก นัน ซอ อิซ ซอ

ฉันกำลังยืนอยู่บนโลกนี้

[Yuri] 기분 좋아져요 같이 웃을 땐

คี บุน โจ ฮา จยอ โย คัท ชี อู ซึล เตน

มันจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นนะถ้าเราหัวเราไปพร้อมๆกัน

[Hyoyeon] 하하하하하 하 이렇게요

ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา อี รอด เค โย

ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า แบบนี้ไง

[Sooyoung] 그냥눈으로만씩 웃는데

คือ นยัง นู นือ โร มัน ชิก อุซ นึน เด

อย่าแค่ยิ้มด้วยตาสิ

[All] 안돼요 나처럼 웃어요

อัน ดเว โย นา ชอ รอม อู ซอ โย

มันไม่เหมือนการหัวเราะเลยนะ ทำตามฉันสิ

[All] 하하하하 하하하 하하하하 하하하

ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา

ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

웃어봐요 그래그래 더 크게요

อู ซอ บวา โย คือ แร คือ แร ทอ คือ เก โย

หัวเราะสิ ใช่ แบบนั้นล่ะ ดังๆเลย

하하하하 하하하

ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา

ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

[All] 힘들다면 하하하 모두 함께 하하하

ฮิม ดึล ดา มยอน ฮา ฮา ฮา โม ดู ฮัม เก ฮา ฮา ฮา

ถ้ามันยากลำบากนัก ก็หัวเราะ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ทุกๆคนมาหัวเราะด้วยกัน ฮ่า ฮ่า ฮ่า

웃어봐요 그래그래 더 크게요

อู ซอ บวา โย คือ เร คือ เร ทอ คือ เก โย

หัวเราะสิ ใช่ แบบนั้นล่ะ ดังๆเลย

하하하하 하하하

ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา

ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า

[All] 하늘빛 무대위의 주인공

ฮา นึล บิช มู เด วี เอ จู อิน กง

ตัวละครหลักบนเวทีที่ได้รับแสงจากท้องฟ้า

그건 바로 우리야 그대야

คือ กอน บา โร อู รี ยา คือ แด ยา

นั่นคือพวกเรา นั่นคือเธอ

세상 속에 난 서있어 (뜨겁게 타는 불꽃처럼)

เซ ซัง โซ เก นัน ซอ อิซ ซอ ( ตือ กอบ เก ทา นึน พุล กช ชอ รอม)

ฉันยืนอยู่บนโลก เหมือนเปลวไฟที่ยังคงลุกไหม้อยู่

[Taeyeon] 인생이란 무대의 주인공

อิน แซง อี รัน มู แด เอ จู อิน กง

ตัวละครหลักบนเวทีนั้นเรียกว่าชีวิต

그건 바로 우리야 그대야

คือ กอน บา โร อู รี ยา คือ แด ยา

นั่นคือเรา นั่นคือเธอ

세상 속에 난 서있어

เซ ซัง โซ เก นัน ซอ อิซ ซอ

ฉันกำลังยืนอยู่บนโลกนี้

[All] 하늘빛 무대위의 주인공

ฮา นึล บิช มู เด วี เอ จู อิน กง

ตัวละครหลักบนเวทีที่ได้รับแสงจากท้องฟ้า

그건 바로 우리야 그대야

คือ กอน บา โร อู รี ยา คือ แด ยา

นั่นคือพวกเรา นั่นคือเธอ

세상 속에 난 서있어 (뜨겁게 타는 불꽃처럼)

เซ ซัง โซ เก นัน ซอ อิซ ซอ ( ตือ กอบ เก ทา นึน พุล กช ชอ รอม)

ฉันยืนอยู่บนโลก เหมือนเปลวไฟที่ยังคงลุกไหม้อยู่

[All] 하늘빛 무대위의~

ฮา นึล บิช มู เด วี เอ~

บนเวทีที่ได้รับแสงจากท้องฟ้า~

Be the first to like.
loading...