เนื้อเพลง เสมอ – ปู พงษ์สิทธิ์

เพลง : เสมอ

ศิลปิน : ปู พงษ์สิทธิ์

เนื้อเพลง :

เสมอ

**** พงษ์สิทธิ์

** กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย

ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน

* หลีกหนีไม่พ้น ไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่า ซ้ำ..ซ้ำ ไม่พ้นเดิมเดิม

จากเช้าจนค่ำ ย่ำอีกวัน ขวนขวายหากิน ทำงาน….รับใช้ใครหนอ

หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา

มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติม หัวใจ….ไม่เคยว่า

*** คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิม เสมอ….ทุกเวลา

( ซ้ำ * / *** / ** / *** / ** / *** )

**** กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย ซอกซอน ซ้ำซ้ำ

โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน คอยอยู่เคียงข้างกัน เสมอ

และเป็นเธอคนเดิม เสมอ ทุกเวลา

( ซ้ำ **** )

Be the first to like.
loading...