เนื้อเพลง purple line – dong bang shin gi

เพลง : purple line

ศิลปิน : dong bang shin gi

เนื้อเพลง :

now I see this way

it’s looks like purple line

gotta introduce myself

เซซังอึล มันชิลซูกา ออบดามยอน

นาเอเกน โบอีจีโด อันนึนดามยอน

ออตอเค แนกา ทึลรยอซดานึน กอล

อัลซู อิซนึนกา

really wanna touch myself

กีจอกมันนึล บารัลซูโด ออบนึน นา

คือรอเค กันจอลแฮซดามยอน

ดาซี อุมจิกอยาแดว Right Now

*purple line, let me set up my world(my world)

นูกูโด กอลอโบจี มซแฮซดอน This way

อีเจนึน แน บังซิก ดา รึล ออตอน นูกูวาโด กัททึล ซูออบซอ

นา โบโก ชิพพึนกอน My Progression

นาอึย โมดึน มิดดึมมึล แทวอโด ( กึทกาจี )

บูดิซฮยอซอ อีกยอแนนึน ซุนกันอึย Purple Line

ซีรยอนนึล กอดึบฮัลซูโรก

แนกา อานิน นัล กยองฮอมฮัล ซู อิซนึน กอซ

อีเจกอซ นารึล นอมอซอน แนกา

แนเกน ออบซอซจี

กอซีอรึล ซู ออบจีมัน

ซีกานึน ดาซี กีฮึยรึล จูโก

ออนเจนกา จีซยอซซึล แนเก

กือที อานีราโก มัลแฮ จวอ

*purple line, let me set up my world(my world)

นูกูโด กอลอโบจี มซแฮซดอน This way

อีเจนึน แน บังซิก ดารึล ออตอน นูกูวาโด กัททึล ซูออบซอ

นา โบโก ชิพพึนกอน My Progression

นาอึย โมดึน มิดดึมมึล แทวอโด ( กึทกาจี )

บูดิซฮยอซอ อีกยอแนนึน ซุนกันอึย Purple Line

แนเก อิซซอ โซจุงแฮซดอน ซุนกัน

ซาจิน ชอรอม นัมกยอจิน ยองซัง

ยองฮวากาทึล ซัลมึล ซานึน แนกา เดวกีรึล

ดาซี ซีจักแดวซซอ นาอึย 2มากึน

ออเจโบดา กาชี อิซนึน โมซึบบือโร แทออนา

Yo, Check It!

ดาซี โต อุมจิกยอรา คือรีโก แซงกักฮารา

you must be lovin’ the way

คือแดอึย แนมยอน ซกเก คือแดอึย จองยอลลี

ออตอเค โมดึน things that you do keep walkin my death

ซิลแพรันกอน มิดจี มา คือแดมันอึย แมนโท ซือซึง จองโดโร พุลลี นึน คือแด

show you must be trick

Woo, เซซังอึน Black and White

โร ดารึล มิดดึมอึย South and North, Like

เซซังอึล มิดจีมา นอโด ดารึล โมซึบบือโร มาจูโบโก อิซซอ

นานึน ดารึน กิลลึล กาโก ชิพพอ

การึน เซเกย คือรยอโบโก ชิพพอ

we gotta purple like that(like that)

my time is still going on

purple line, let me set up my world(my world)

นูกูโด กอลอโบจี มซแฮซดอน This way

อีเจนึน แน บังซิก ดารึล ออตอน นูกูวาโด กัททึล ซูออบซอ

นา โบโก ชิพพึนกอน My Progression

นาอึย โมดึน มิดดึมมึล แทวอโด ( กึทกาจี )

บูดิซฮยอซอ อีกยอแนนึน ซุนกันอึย Purple Line

purple line, let me set up my world(my world)

นูกูโด กอลอโบจี มซแฮซดอน This way

อีเจนึน แน บังซิก ดารึล ออตอน นูกูวาโด กัททึล ซูออบซอ

นา โบโก ชิพพึนกอน My Progression

นาอึย โมดึน มิดดึมมึล แทวอโด ( กึทกาจี )

บูดิซฮยอซอ อีกยอแนนึน ซุนกันอึย Purple Line

Be the first to like.
loading...