เนื้อเพลง อับดุลเลาะห์ – ซูซู

เพลง : อับดุลเลาะห์

ศิลปิน : ซูซู

เนื้อเพลง :

ดนตรี………

..สุดใต้ชายแดนมาเลย์

ถิ่นนี้แดนสนธยา

ปัตตานีนราฯยะลา

จดอันดามันสงขลาสตูล

เรือกอและความหลัง

ยังเล่าเรื่องราวอาดูร

ลองกองหวาน ป่ายางสูง

ถิ่นพี่น้องไทยมุสลิม

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

..อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

..เบตงสะเดาระงู

ชื่ออับดุลเลาะห์ชัดเจน

พูดภาษายะวี

เป็นบ่าวที่ดีขององค์อัลเลาะห์

กตัญญูดูแล พ่อแม่ที่แก่ชรา

ออกจากบ้านตีสี่ตีห้า

มีปัญญาหาเลี้ยงครอบครัว

ออกไปไหน

ออกไปไหน

..เขาไปกรีดยาง

ออกไปไหน

ออกไปไหน

..เขาไปรับจ้าง

เขาไปถูกทาง

แบบอย่างของมุสลิม

นับถือองค์อัลเลาะห์

ต่างศาสนาพูดจาต่างกัน

คัมภีร์อัลกุรอาน

บอกทำความดีทุกยุคสมัย

ด้ามขวานทองพี่น้องไทย

ฮา รับ ปัน บา รู

(Solo….)

..อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

ฮารับปันบารู

เพื่ออับดุลเลาะห์ชัดเจน

ทางสร้างความหวังใหม่

สร้างแผ่นดินไทยให้ใต้ร่มเย็น

อยู่เป็นพี่เป็นน้อง

ขวานทองไม่มีเคืองเข็ญ

ร่มธงไทยให้ร่มเย็น

อย่างไทยพุทธ ไทยมุสลิม

ออกไปไหน

ออกไปไหน

..เขาไปสุเหร่า

ออกไปไหน

ออกไปไหน

..เขาไปละหมาด

เขาเป็นชนของชาติ

เป็นคนไทยถืออิสลาม

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์

อับดุลเลาะห์…

.

Be the first to like.
loading...