เนื้อเพลง หนาวลมขมรัก – ดอกไม้ป่า

เพลง : หนาวลมขมรัก

ศิลปิน : ดอกไม้ป่า

เนื้อเพลง :

..ดนตรี….

*** ลมหนาวครวญปั่นป่วนหัวใจ เย็นลมพรมพัดให้เหงาทรวง

มองท้องฟ้า มืดมัวทั่วแดนสรวง จิตใจลอยคอยหวงห่วงใย

ลมหนาวครวญ แก้มนวลหนาวเย็น ใจคอมันไหวเต้นพริ้วไป มองสายน้ำ

ที่รินเซาะหาดทราย ฉุดพาดวงฤทัยให้ลอยเลื่อนคอย ๆๆ สัญญา

ที่ให้ เนิ่นนานหลายเวลา คอยจน หญ้าคา มันเลื้อยมาจนท่วมเรือน

คอย ๆ ๆ ฉันคอยคอยหากตราบลมหนาวมาเยือน เธอใยมาร้างเลือน

ทิ้งคำสัญญา มีใครคอยพะเน้าพะนอ เสน่หา จึงได้ลืมวาจา สัญญาหัวใจ

ลมหนาวครวญ แก้มนวลหนาวเย็น ใจคอมันไหวเต้นพริ้วไป

มองสายน้ำ ที่รินเซาะหาดทราย ฉุดพาดวงฤทัยให้ลอยเลื่อน

…ดนตรี….

ย้อน ***

Be the first to like.
loading...