เนื้อเพลง เหลืองหางขาว – คาราบาว

เพลง : เหลืองหางขาว

ศิลปิน : คาราบาว

เนื้อเพลง :

อุ้มไก่ เอามาตีกัน

เชื่อมความสัมพันธ์

ให้กับชุมชน

จะยากดี หรือมีจน

เรารักไก่ชน กีฬาชนไก่

การพนัน และขันต่อ

หอมปากหอมคอ

พอเป็นกระสัย

มรดก ไก่ชนไทย

ไก่พระนเรศวร

ไก่ เหลืองหางขาว.

ชนบท ห่างไกลความเจริญ

เรามิอาจจะเดิน

ไปซื้อ กับข้าว

เลี้ยงไก่ เอาไว้ในเล้า

เอาไว้ใต้ถุน ขุนให้โต ให้โต

ส่วนใหญ่ เอาไว้ฆ่ากิน

มีเพียงบางตัว มูลค่าอักโข

เป็นไก่มวย ชั้นมือโปร

ขายชั่งกิโล

โลละหมื่นโลละพัน.

อุ้มไก่ เอามาตีกัน

เชื่อมความสัมพันธ์

ให้กับชุมชน

จะยากดี หรือมีจน

เรารักไก่ชน กีฬาชนไก่

การพนัน และขันต่อ

หอมปากหอมคอ

พอเป็นกระสัย

มรดก ไก่ชนไทย

ไก่พระนเรศวร

ไก่ เหลืองหางขาว.

โบราณ สั่งสมประสบการณ์

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ท้องถิ่นทั่วไทย

เรามี กีฬาชนไก่

ทุกยุคสมัย บ้านเมืองสืบมา

พัฒนา พันธุ์หลากหลาย

ชาวบ้าน หญิงชาย

ล้อมวง ศึกษา

สิบสองยก สิบยกเรื่อยมา

เดี๋ยวนี้พัฒนา

เป็นห้ายกชกมวย

.ไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว

ถ้าไก่แม่สาว

ต้องขาวหางเหลือง

.ไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว

ถ้าไก่แม่สาว

ต้องขาวหางเหลือง

เลี้ยงไก่ เราไม่เปลือง

เลี้ยงเด็ก มีแต่เรื่อง

ไม่รถเก๋ง ก็คอนโดฯ

ไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว

ถ้าไก่แม่สาว

ต้องขาวหางเหลือง

.ไก่มวย ต้องเหลืองหางขาว

ถ้าไก่แม่สาว

ต้องขาวหางเหลือง

เลี้ยงไก่ เราไม่เปลือง

เลี้ยงเด็ก มีแต่เรื่อง

ไม่รถเก๋ง ก็คอนโดฯ

อุ้มไก่ เอามาตีกัน

เชื่อมความสัมพันธ์

ให้กับชุมชน

จะยากดี หรือมีจน

เรารักไก่ชน กีฬาชนไก่

การพนัน และขันต่อ

หอมปากหอมคอ

พอเป็นกระสัย

มรดก ไก่ชนไทย

ไก่พระนเรศวร

ไก่ เหลืองหางขาว.

อุ้มไก่ เอามาตีกัน

เชื่อมความสัมพันธ์

ให้กับชุมชน

จะยากดี หรือมีจน

เรารักไก่ชน กีฬาชนไก่

การพนัน และขันต่อ

หอมปากหอมคอ

พอเป็นกระสัย

มรดก ไก่ชนไทย

ไก่พระนเรศวร

ไก่ เหลืองหางขาว.

Be the first to like.
loading...