????????? but i love you – big bang

???? : but i love you

?????? : big bang

????????? :

We guressulkka we guressulkka sarang udgijimalla gure

Ye ssudissun sulgwa and I no tteme kkunhotdon dambe

dashi netteme mulgo goes out to you

marhanmadi obshi ttonagan gudeyo jigum i nore dullishinayo

[verse1]

Niga obshi madnun weroun achim

gude ttonan hu ne mamsog jidoui nachim

pan un girul irhosso ne salmul da mangchin

amu junbido mothan negeso molli domangchin

naui binosu nol miwoharyogo nan shinkke birosso

nomu ogurheso ne jashini nomuna hanshimheso

ne malthu hengdong gorumgori hanakkaji dobedoen

nol dalmun subgwanduri nal goerobhyo

adjianha ottohge ijulkka

na ne modun chuoge chodpeijie nega itjanha

sengil badadga giphun sarange jolbyognomo

chid shiryone aphumul nege jun chodbonche yojajanha

na michinchoghe sulphodo usobolle

tongbin nemam barajianha we just too late

uh nekkoramyo ne mamderohalkkoramyo

ige ne sarangbangshig echoe shijagul maratdoramyon ye

Nowahan shiganun nomuna himdurosso

mennaljonhwagiman buthdulgo nanun nol gidaryonnunde

hangsang non amuron jalmothana obso

mianhadago marhagoso narul pihago guderon gaboryosso

[chorus]

But I love you girl nega issojwossumyon shipho

But I love you girl nega jabajwossumyon shipho

But I love you girl marhaji anhado

sothun ne mam jebal nohji marajwoyo ma girl

verse2]

Ne nunen gujo yeppugimanhe

nomu ppajijinun mallan chingue mare

ildan hwabutho ne gu enun darudago

nuguboda chaghago sunsuhan guron airago

oh sa ani jongmallo johahe

nol urin byonchi malja hengboghage hejulkke non

ne gyothe momullo shigani dohullo il inyon jinagonamyon

more better than this year

himduro jichyoboyo ne mogsoriga

gidel goshi piryohe gide jebal

na anboyo we no honja ssurojyo

gogeljo o gasumi chijojigo munojyo

Uri choum mannassultten johannunde

soro bogomanissodo hengboghennunde

sashil ajigdo nan gure gunde we nonun angure

yojum nol bomyon yejon gu nukkimi negen obnunde ye

Nowa han chuogun nomuna godalphasso

mullon ne jalmoshigetji irohge wirohagetji

sewori gamyon i giogdo yongichorom

jo molli naraga se sarangi negedo chajaollonji

[chorus]

But I love you girl nega issojwossumyon shipho

But I love you girl nega jabajwossumyon shipho

But I love you girl marhaji anhado

sothun ne mam jebal nohji marajwoyo ma girl

[bridge]

Majimag gude olgul bogoshiphoso jonhwahe

kkuthkkaji amu dedab obnun nojiman

oh we narul pihanunji nege marhejwoyo

girl ajigdo nan jejarieyo

[chorus]

But I love you girl nega issojwossumyon shipho

But I love you girl nega jabajwossumyon shipho

But I love you girl marhaji anhado

sothun ne mam jebal nohji marajwoyo

But I love you girl norul udge hejugo shipho

But I love you girl ne nunmul dakkajugo shipho

But I love you girl nothing anymore

ttonan gude mam doedollisu obnungol I know girl

Be the first to like.
loading...