เนื้อเพลง เจ้านาย – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : เจ้านาย

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง :

บ้านเรา ตั้งอยู่ บน แผ่นดินนี้ ที่นา ที่ทำกินอยู่ตรงนี้ แต่มีอะไรล่อใจ อยู่ เจ้านายผู้รู้บอกมีโรงงานใหญ่ อยากซื้อ ที่ดินไป แล้วจะได้ทำงาน ในโรงงานนั้น (ดนตรี…) ชีวิตที่เคยเจอตลอดมา เจ้านาฬิกาไม่เคยอาศัย เรื่องเวลา พึ่งพาไก่ จูงควายเดินตามถนน พอออกไปสู่นาอากาศแจ่มใส ดินโคลนปลักควาย ที่เคยไหลหลง (ดนตรี…) วิถีชีวิต บัดนี้มาเปลี่ยนไป จากเคยสบาย กลับกลายเป็นเร่งร้อน เข้าทำงานเป็นกะเป็นเวลา ชุดชาวนามาเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์ม กลิ่นไอดินไอหญ้าเคยดมดอม เปลี่ยนเป็นสารเคมี จากปล่องควันร้อนๆ (ดนตรี…) เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น เจ้านายบอกว่า มันป่วยตายไปเอง… เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น เจ้านายบอกว่า มันป่วยตายไปเอง… ดนตรี 34 Bars..33… 34.วิถีชีวิต บัดนี้มาเปลี่ยนไป จากเคยสบาย กลับกลายเป็นเร่งร้อน เข้าทำงานเป็นกะเป็นเวลา ชุดชาวนามาเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์ม กลิ่นไอดินไอหญ้าเคยดมดอม เปลี่ยนเป็นสารเคมี จากปล่องควันร้อนๆ (ดนตรี…) เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น เจ้านายบอกว่า มันป่วยตายไปเอง… เพื่อนของฉันหลับไปแล้วไม่ยอมตื่น เจ้านายบอกว่า มันป่วยตายไปเอง… เพื่อนค่อยทะยอยตายตามกันไป ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไม่เร่งร้อน อยากให้เมืองรุ่งเรือง ก่อน ส่วนสิ่งแวดล้อม จะเป็นยังไง ค่อยตามคอยแก้ ไป ลูกหลานรุ่นใหม่ เชิญมารับกรรมต่อ

Be the first to like.
loading...