เนื้อเพลง ไหนว่าจะจำ – Bossa Blossom 3

เพลง : ไหนว่าจะจำ

ศิลปิน : Bossa Blossom 3

เนื้อเพลง :

ไหนว่าจะจำ… พี่เชื่อถ้อยคำและจำติดใจ ไม่ลืม

ให้จำคืนหนึ่งคืนนั้น สวรรค์อันเคยดูดดื่ม

แล้วใครที่ลืมถ้อยคำ

ไหนว่าจะจำ พี่เฝ้าเก็บงำ หัวใจให้เธอผู้เดียว

จะมีนางอื่นหมื่นแสน ทอดแขนพี่ยังไม่เกี่ยว

รักเดียวพี่จึงจดจำ…

จำไว้ ก็ไยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง

สัญญากับพี่เอง สาบานกับพี่เอง

พร้อมใจให้พี่เอง แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ

ไหนว่าจะจำ แต่เจ้ากลับคำ หัวใจไม่จำไม่จริง

ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน

ดั่งน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง น้ำใจไม่จริงอย่างคำ

ไหนว่าจะจำ พี่เฝ้าเก็บงำ หัวใจให้เธอผู้เดียว

จะมีนางอื่นหมื่นแสน ทอดแขนพี่ยังไม่เกี่ยว

รักเดียวพี่จึงจดจำ…

จำไว้ ก็ไยหัวใจเจ้าจึงไม่เคร่ง

สัญญากับพี่เอง สาบานกับพี่เอง

พร้อมใจให้พี่เอง แล้วมาข่มเหงให้พี่ช้ำ

ไหนว่าจะจำ แต่เจ้ากลับคำ หัวใจไม่จำไม่จริง

ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน

ดั่งน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง น้ำใจไม่จริงอย่างคำ

ช่างลวงช่างหลอกยอกย้อน

ดั่งน้ำใบบอนกลอกกลิ้ง น้ำใจไม่จริง… อย่างคำ

Be the first to like.
loading...