????????? sweetness – jay chou

???? : sweetness

?????? : jay chou

????????? :

Chorus:

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? khi em nói em yêu anh

V?n còn ?ây d? v? c?a s? d?u dàng mà em dành cho anh.

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? ??m ?à c?a s? quy?n r? này,?

M?u ng??i mà anh thích em ??u có ??.

Em quá yêu anh, ch?p nh?n cho anh cu?c s?ng ??y h??ng v? m?t ong.

Thêm 1 viên s?a ?? khu?y ??u s? ng??ng ngùng, t?ng thêm s? ng?t ngào và r?i anh n?m tay em

Tình yêu c?a em quá nhi?u ??n n?i anh mu?n mang theo bên mình, nh?ng lúc nh? em có th? l?y ra ?? ng?am 1 m?ng.

Thân nhi?t c?a anh ti?p nh?n quá nhi?u s? th??ng yêu, ?? r?i ph?i lo l?ng ?? mà h? nhi?t .

Anh n?m th? v? b? s?a ?ang tuôn ch?y trong gi?ng nói c?a em, Nghe m?i câu nói c?a em sao mà h?p kh?u v? quá, You Ah You

Ôi khung c?nh này quá d? th?a ??n n?i tuôn trào ra ngòai, trong ánh m?t em ch? có anh.

“Chíu”

Chorus:

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? khi em nói em yêu anh

V?n còn ?ây d? v? c?a s? d?u dàng mà em dành cho anh.

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? ??m ?à c?a s? quy?n r? này,?

M?u ng??i mà anh thích em ??u có ??.

Anh nh? nhàng ng?am 1 mi?ng n?m th? khi em nói em yêu anh, ?n viên k?o n? c??i trong s? luy?n ti?c.

Anh nh? nhàng ng?am 1 mi?ng, m?c dù không nhì?u nh?ng anh s? h?p th? t?t c? tình yêu c?a em.

Anh n? n? c??i ?? cho h?ong v? l?ng ??ng l?i, duyên ph?n ??n r?i s? ko bao gi? ?i n?a.

Gi?ng nh? chi?c bánh k?p có nhân ng?t bên trong, Ti?p t?c trôi xu?ng mà ko c?n lý do nào.

Anh n?m th? v? b? s?a ?ang tuôn ch?y trong gi?ng nói c?a em, Nghe m?i câu nói c?a em sao mà h?p kh?u v? quá, You Ah You

Ôi khung c?nh này quá d? th?a ??n n?i tuôn trào ra ngòai, trong ánh m?t em ch? có anh.

“Chíu”

Chorus:

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? khi em nói em yêu anh

V?n còn ?ây d? v? c?a s? d?u dàng mà em dành cho anh.

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? ??m ?à c?a s? quy?n r? này,?

M?u ng??i mà anh thích em ??u có ??.

Anh nh? nhàng ng?am 1 mi?ng n?m th? khi em nói em yêu anh, ?n viên k?o n? c??i trong s? luy?n ti?c.

Anh nh? nhàng ng?am 1 mi?ng, m?c dù không nhì?u nh?ng anh s? h?p th? t?t c? tình yêu c?a em.

Chorus:

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? khi em nói em yêu anh

V?n còn ?ây d? v? c?a s? d?u dàng mà em dành cho anh.

Anh nh? nhàng ngo?m 1 mi?ng n?m th? h??ng v? ??m ?à c?a s? quy?n r? này,?

M?u ng??i mà anh thích em ??u có ??.

Anh nh? nhàng ng?am 1 mi?ng n?m th? khi em nói em yêu anh, ?n viên k?o n? c??i trong s? luy?n ti?c.

Anh nh? nhàng ng?am 1 mi?ng, m?c dù không nhì?u nh?ng anh s? h?p th? t?t c? tình yêu c?a em.

Be the first to like.
loading...