เนื้อเพลง น้ำมันแพง – สรวง สันติ

เพลง : น้ำมันแพง

ศิลปิน : สรวง สันติ

เนื้อเพลง :

น้ำมัน ขาดแคลน

คุยกับแฟน ก็ต้องดับไฟ

ถึงตอน ดับไฟ

มีอะไร เราก็เริ่มฝอย

ใกล้ เข้ามาอีกนิด

ชิด เข้ามาอีกหน่อย

น้ำมัน มีน้อย

มืดหน่อย ก็ทนเอานิด

น้ำมัน ขาดแคลน

คุยกับแฟน ก็ต้องดับไฟ

ถึงตอน ดับไฟ

ดูอะไร มันก็มืดมิด

ถูกนิดถูกหน่อย อย่าถือ

มือ มันชอบสะกิด

ถูกน้อย ถูกนิด

อย่าไปคิด อะไรเลย

พวกเรา ชาวนาชาวไร่

ห่างไกล บางกอกหนักหนา

ไม่มี ไฟฟ้า

อย่าไปฝัน ถึงมันเลย

เรา มาจุดตะเกียง

ไม่ต้องเสี่ยง ทรามเชย

แต่โอ้ อกเอ๋ย

น้ำมัน ก็ดันมาแพง

น้ำมัน ขาดแคลน

คุยกับแฟน ก็ต้องดับไฟ

ถึงตอน ดับไฟ

ขวัญใจ ไม่ต้องระแวง

ถ้าพี่ ก้าวก่ายล่วงเกิน

เชิญ ให้น้องจงแช่ง

ความรัก รุนแรง

น้ำมันแพง เลยดับไฟคุยกัน

Solo 14 Bars…13…

14..น้ำมัน ขาดแคลน

คุยกับแฟน ก็ต้องดับไฟ

ถึงตอน ดับไฟ

มีอะไร เราก็เริ่มฝอย

ใกล้ เข้ามาอีกนิด

ชิด เข้ามาอีกหน่อย

น้ำมัน มีน้อย

มืดหน่อย ก็ทนเอานิด

น้ำมัน ขาดแคลน

คุยกับแฟน ก็ต้องดับไฟ

ถึงตอน ดับไฟ

ดูอะไร มันก็มืดมิด

ถูกนิดถูกหน่อย อย่าถือ

มือ มันชอบสะกิด

ถูกน้อย ถูกนิด

อย่าไปคิด อะไรเลย

พวกเรา ชาวนาชาวไร่

ห่างไกล บางกอกหนักหนา

ไม่มี ไฟฟ้า

อย่าไปฝัน ถึงมันเลย

เรา มาจุดตะเกียง

ไม่ต้องเสี่ยง ทรามเชย

แต่โอ้ อกเอ๋ย

น้ำมัน ก็ดันมาแพง

น้ำมัน ขาดแคลน

คุยกับแฟน ก็ต้องดับไฟ

ถึงตอน ดับไฟ

ขวัญใจ ไม่ต้องระแวง

ถ้าพี่ ก้าวก่ายล่วงเกิน

เชิญ ให้น้องจงแช่ง

ความรัก รุนแรง

น้ำมันแพง เลยดับไฟคุยกัน

Be the first to like.
loading...
LINE it!