เนื้อเพลง wipe my tears – aj

เพลง : wipe my tears

ศิลปิน : aj

เนื้อเพลง :

눈물을 닦고 (Wiping Tears) / AJ

(Intro)

Listen, AJ gonna sing this song for love to have her back

Man, do it for love to get her back

You know I’m saying. Ok, Let’s go

그대가 내게 선물한 목걸인 내 목에 Still

คึแดกา แนเก ซอนมุนฮัน มกกอริล แน โมเก Still

해맑게 웃던 모습은 내 가슴 속에서 Still

แฮมาลเก อุซตอน โมซึบบึน แน กาซึม โซเกซอ Still

사랑한단 말은 여전히 내 맘 속에서 Still

ซารางฮันตอน มารึน ยอจอนฮี แน มัม โซเกซอ Still

그대로 있어 난 너를 잊지 못해

คือแดโร อิซซอ นาน นอรึล อิจจิ โมซแฮ

자꾸만 어긋나는 니 모습을 볼 때면

จักกุมาน ออกึซนานึน นิ โมซึบบึน โบล แตมยอน

나에게 너무나 큰 상처만 될 뿐야

นาเอเก นอมูนา คึน ซางชอมาน ดเวล ปุนยอ

가슴이 아파와 너만 생각하면 난

กาซึมี อาพาวา นอมัน แซงกักฮามยอน นาน

넌 정말 못 된 사람 같아

นาน จองมาล โมซ ดเวน ซารัม กัททา

니 얼굴 떠올리면 / 난 한숨만 나와

นิ ออลกุล ตอโมลรามยอน / นาน ฮานซุมมาน นาวา

떠날까 맘 졸이며 / 지내온 시간들

ตอนาลกา มัม โจริมยอ / จิแนโอน ชิกันดึล

이제는 말을 할래 / 너에게 말할래

อิเจนึน มารึล ฮัลแร / นอเอเก มาลฮัลแร

사랑한 기억 다 가져가

ซารางฮัน กิออก ดา กาชยอกา

(Hook)

나에게 너무너무너무너무 잘해잘해잘해줬던

นอเอเก นอมูนอมูนอมูนอมู จัลแรจัลแรจัลแร จวอซตอน

너는 어디갔니 (어디로)

นอนึน ออดิกัซนิ (ออดิโร)

나에게 너무너무너무너무 잘해잘해줬던

นอเอเก นอมูนอมูนอมูนอมู จัลแรจัลแรจัลแร จวอซตอน

너는 지금 어디있니 (넌 지금 어디에)

นอนึน จิกึม ออดิอิซนิ (นอนึน จิกึม ออดิเอ)

흐르는 눈물을 닦고 (눈물을 닦고)

ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก (ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก)

다시 또 눈물을 닦고 (슬픔에 잠겨)

ดาชิ โต นุนมุลรึล ดักโก (ซึลพือเม จอมกยอ)

흐르는 눈물을 닦고

ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก

다시 또 눈물을 닦고

ดาชิ โต นุนมุลรึล ดักโก

[Rap]

Maboos! Baby girl, 난 죽었다 깨도 너를 잊지 못해

Maboos! Baby girl, นัน จุกกอซดา แกโด นอรึล อิจจิ โมซแฮ

니가 내게 했던 말 전부 다 잊지 못해

นิกา แนเก แฮซตอน มาล จอนบู ดา อิจจิ โมซแฮ

잊었다 생각하니 어쩌면 그리 잔인하니

อิจอซดา แซงกักฮานิ ออชอมยอน คือริ จานินฮานิ

단 한번도 한 순간도 잊어본 적 없어 너란 존재

ดัน ฮันบอนโด ฮัน ซุมกันโต อิจิโบน จอก ออบซอ นอรัน โจนแจ

변한 것은 없어 You are fantasy, my melody, my remedy, my favorite

บยอนฮัน กอซึน ออบซอ You are fantasy, my melody, my remedy, my favorite

지금도 내 전부 You mean everything to me, I’ll give anything you want

จิกึมโด แน จอนบู You mean everything to me, I’ll give anything you want

내게 다시 돌아와 Let me hold you down, You should let me love you again

แนเก ดาชิ โดรอวา Let me hold you down, You should let me love you again

니 얼굴 떠올리면 / 난 한숨만 나와

นิ ออลกุล ตอโอลริมยอน / นาน ฮันซุมมาน นาวา

떠날까 맘 졸이며 / 지내온 시간들

ตอนาลกา มัม โจริมยอ / จิแนโอน ชิกันดึล

이제는 말을 할래 / 너에게 말할래

อิเจนึน มารึล ฮัลแร / นอเอเก มัลฮัลแร

사랑한 기억 다 가져가

ซารางฮัน กิออก ดา กาจยอกา

(Hook)

나에게 너무너무너무너무 잘해잘해잘해줬던

นอเอเก นอมูนอมูนอมูนอมู จัลแรจัลแรจัลแร จวอซตอน

너는 어디갔니 (어디로)

นอนึน ออดิกัซนิ (ออดิโร)

나에게 너무너무너무너무 잘해잘해줬던

นอเอเก นอมูนอมูนอมูนอมู จัลแรจัลแรจัลแร จวอซตอน

너는 지금 어디있니 (넌 지금 어디에)

นอนึน จิกึม ออดิอิซนิ (นอนึน จิกึม ออดิเอ)

흐르는 눈물을 닦고 (눈물을 닦고)

ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก (ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก)

다시 또 눈물을 닦고 (슬픔에 잠겨)

ดาชิ โต นุนมุลรึล ดักโก (ซึลพือเม จอมกยอ)

흐르는 눈물을 닦고

ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก

다시 또 눈물을 닦고

ดาชิ โต นุนมุลรึล ดักโก

(Bridge)

사랑이 전부인줄 로만 믿었던 내가 미워지려 해

ซารางงิ จอนบูอินจุล โรมาน มิดอซตอน แนกา มิ วอจิรยอ แฮ

나 바보 같아도 널 향한 내 맘은 모두 진심인 걸

นา บาโบ กัททาโด นอล ฮยางฮัน แน มามึน โมดู จินซิมิน กอล

(Hook)

나에게 너무너무너무너무 잘해잘해잘해줬던

นอเอเก นอมูนอมูนอมูนอมู จัลแรจัลแรจัลแร จวอซตอน

너는 어디갔니 (어디로)

นอนึน ออดิกัซนิ (ออดิโร)

나에게 너무너무너무너무 잘해잘해줬던

นอเอเก นอมูนอมูนอมูนอมู จัลแรจัลแรจัลแร จวอซตอน

너는 지금 어디있니 (넌 지금 어디에)

นอนึน จิกึม ออดิอิซนิ (นอนึน จิกึม ออดิเอ)

흐르는 눈물을 닦고 (눈물을 닦고)

ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก (ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก)

다시 또 눈물을 닦고 (슬픔에 잠겨)

ดาชิ โต นุนมุลรึล ดักโก (ซึลพือเม จอมกยอ)

흐르는 눈물을 닦고

ฮึรึนึน นุนมุลรึล ดักโก

다시 또 눈물을 닦고

ดาชิ โต นุนมุลรึล ดักโก

Thai Romanization : han-tae & AJ@Popcornfor2

***..***

Be the first to like.
loading...