เนื้อเพลง เจ็บลึก – ไอเฟล

เพลง : เจ็บลึก

ศิลปิน : ไอเฟล

เนื้อเพลง :

เจ็บลึก

ใจ ฉันมันเจ็บลึก

ก็ ใจคอยนึก

แต่วัน ที่ผ่าน พ้น มา

ก่อนนั้น ถ้อยคำ

ที่เธอ บอกไว้

บอก ว่ามี เพียงฉัน

เธอลืม หมดแล้วหรือ ไร

ลืม คนที่ชิดเชื้อ

อยู่อยู่ เธอก็ลา ไป

เธอไปเจอคนใหม่

ถูกใจ กว่าฉัน

เจ็บลึก ใจ ฉันมัน เจ็บลึก

รู้สึก เรื่องราว เรานั้น

จบลง ง่ายดาย เหลือ เกิน

บอกฉัน ซักคำ ซิเธอ ได้ไหม

ว่า จะทำ ยังไง

เธอจึง กลับมา เหมือน เดิม

วอน เธอได้รับ รู้

ยอม เธอหมดทุก ทาง

เพียง เธอจะกลับ

คืนมา ฉัน ยอม

ดั่งถูกฝัง อย่าง เป็น เป็น

เปื่อยเป็นผง ดั่งดิน ทราย

แหลกสลาย หมดดวงใจ

หมด ความหวัง

ปวดร้าว ใจ ฉันมัน ปวดร้าว

รู้สึก ว่าใจ เราพัง

รอยร้าว ไม่อาจ ซ่อม แซม

สับสน จน หัวใจ อ่อนล้า

อ่อน เรี่ยวแรง ลงไป

สับสน ไม่มี ทิศ ทาง

ตาย ลงอย่างช้า ช้า

มอง ดูหมดหน ทาง

มี เพียงแค่ร่าง

แหละลม หาย ใจ

ปวดร้าว

ใจ ฉันมัน ปวดร้าว

รู้สึก ว่าใจ เราพัง

รอยร้าว ไม่อาจ ซ่อม แซม

สับสน จน หัวใจ อ่อนล้า

อ่อน เรี่ยวแรง ลงไป

สับสน ไม่มี ทิศ ทาง

ตาย ลงอย่างช้า ช้า

มอง ดูหมดหน ทาง

มี เพียงแค่ร่าง

แหละลม หาย ใจ

Be the first to like.
loading...