เนื้อเพลง กับคนนั้นถึงขั้นไหม – ไหมไทย ใจตะวัน

เพลง : กับคนนั้นถึงขั้นไหม

ศิลปิน : ไหมไทย ใจตะวัน

เนื้อเพลง :

คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหน

นิยามสัมพันธ์ทางใจ

เรียกอะไรบอกได้หรือเปล่า

เรียกแฟนหรือกิ๊ก

เพื่อนสนิทหรือมิตรยามเหงา

แล้วบอกพี่ได้หรือเปล่า

เจียดเวลาไหนหลอยไปคบกัน

ก็สองเรานั้นผูกพันขั้นแฟน

จูงมือข้ามความคลอนแคลน

กี่ยากแสนที่เราก้าวผ่าน

ยิ้มได้เพียงนิดเจ้าก็บิดใจอ้อมทางฝัน

แอบพี่หนีไปคบกันกับเขาคนนั้นผู้มาทีหลัง

เพื่อนเล่าให้ฟังสิ่งที่เจ้ากับเขาทำไป

ยืนยันถึงการปันใจ

พี่เหมือนโดนไฟจี้ใจอย่างจัง

อย่าปิดพี่เลยเฉลยเถอะจะกลั้นใจฟัง

มีอะไรกับเขาหรือยังสิ่งใดบ้างที่ล่วงเกินเรา

กับเขาคนนั้นไปถึงขั้นใดแนะนำพี่ได้หรือไม่

ให้หลีกไปหรือรอที่เก่าถ้าใจเจ้านั้น

ผูกพันเกินขั้นกับเขาอย่าแคร์เลยแค่คนเก่า

อย่านอกใจเขามาหาพี่เลยเพื่อนเล่าให้ฟัง

สิ่งที่เจ้ากับเขาทำไปยืนยันถึงการปันใจ

พี่เหมือนโดนไฟจี้ใจอย่างจังอย่าปิดพี่เลย

เฉลยเถอะจะกลั้นใจฟังมีอะไรกับเขาหรือยัง

สิ่งใดบ้างที่ล่วงเกินเรากับเขาคนนั้นไปถึงขั้นใด

แนะนำพี่ได้หรือไม่ให้หลีกไปหรือรอที่เก่า

ถ้าใจเจ้านั้นผูกพันเกินขั้นกับเขา

อย่าแคร์เลยแค่คนเก่าอย่านอกใจเขามาหาพี่เลย

1 person likes this post.
loading...