เนื้อเพลง love letter – f.t.island

เพลง : love letter

ศิลปิน : f.t.island

เนื้อเพลง :

* 잘 지내고 있나요 아프지는 않나요

จัลจีแนโกอิซนาโย อาพือจีนึนอันนาโย

내가 없는 그대가 난 걱정이 되죠

แนกาออบนึน คือแดกา นันกอกจองอี-ทเว-จโย

바쁘더라도 잘 챙겨 먹고 추울 땐 잘 챙겨 입고

พาปือดอราโด จัล แชงกยอมอกโก จูอุล แตนจัลแชงกยออิบโก

울지 말고 씩씩하게 살길 바래요

อุลจีมัลโก ซิกซีกาเก ซัลกิล บาแรโย

RAP)

2009년 어느 날 문득 네 생각에 펜을 들어

อีชอนกู-นยอน ออนือ นันมุนดึก เนแซงกาเก แพนึลดือรอ

밤길이 무서울 땐 누구한테 전활 거는지

บัมกีลี มูซออุล แตน นูกูฮันแท จอนฮวัล กอนึนจี

보낼 수 없는 편지를 써 혼자서 밥은 잘 먹는지

โบแนล ซู ออบนึน พยอนจีรึลซอ ฮนจาซอ บาบึนจัล มอกนึนจี

오늘도 나는 걱정이 돼 보낼 수 없는 편지를 써

โอนึลโด นานึน กอกจองอี ทแวโบแนล ซูออบนึน พยอนจี รึลซอ

I cave about you I think about you

I cave about you I think about you

이러면 안 되는 걸 알면서도

อีรอมยอน อันดเวนึน กอรัลมยอนซอโด

오늘도 너만 생각하고 있어 하루 종일 네 걱정만 하고 있어

โอนึลโด นอมัน แซงกักฮาโกอิดซอ ฮารู จองอิล เน กอกจองมันฮาโกอิดซอ

너에게 닿을 수 없는 내 마음을 써

นอเอเก ดาฮึล ซู ออบนึน แน มาอือมึลซอ

* Repeat

내가 너무 걱정이 많죠 얘기가 너무 길어졌죠

แนกา นอมู กอกจองอี มันจโย แยกีกา นอมูกีรอจยอซจโย

버릇처럼 잔소리만 하네요

บอรึดชอรอม จันโซรีมัน ฮาเนโย

눈물이 많은 그대 모습이 내 눈에 아른거려서

นูนมูลี มานึน คือแด โมซือมี แน นูเน อารึนกอรยอซอ

오늘도 하루가 쉽지 않죠

โอนึลโด ฮารูกา ชวีบจี อันจโย

* Repeat

RAP)

왜 그땐 너란 사람의 소중함을 난 몰랐을까

แว คือแดน นอรัน ซาราเมโซจุงฮามึล นันโมล รัดซึลกา

사랑이 다가올 땐 무디더니 떠나고 나니 왜 또 찾는 걸까

ซารังอี ดากาโอลแตน มูดีดอนี ตอนาโก นานีแว โต ชัจนึนกอลกา

oh 옆에 있을 때는 몰랐어 어리석은 남자라서

oh ยอเพ อิดซึล แตนึน โมลรัดซอ ออรีซอกึน นัมจาราซอ

바보 같은 남자라서 떠나고 나니 알게 되더라

พาโบ การึน มัมจาราซอ ตอนาโก นานี อัลเก ทเวดอรา

내가 너무 힘들게 아프게 했죠 정말 미안했어요

แนกา นอมู ฮึมดึลเก อาพือเก แฮดจโย จองมัล มีอัน แฮดซอโย

이제 그대를 보내줄게요

อีเจ คือแดรึล โบแนจึลเกโย

좋은 사람 만나요 행복하길 바래요

โจอึน ซารัม มันนาดย แฮงบกฮากิล บาแรโย

내가 아는 그대는 잘 할거라 믿죠

แนกา อานึน คือแดนึน จัล ฮัลกอรา มิดจโย

항상 웃던 그대 사진에 내 눈물 묻히기 싫어

ฮังซัง อุดดอน คือแด ซาจีเน แนนุนมุล มุดฮากี ชีรอ

오늘도 난 그래도 난 웃기만 하죠

โอนึลโด นัน คืแรโด นัน อุซกีมันฮาจโย

Be the first to like.
loading...