เนื้อเพลง หยดน้ำ – Greasy Cafe

เพลง : หยดน้ำ

ศิลปิน : Greasy Cafe

เนื้อเพลง :

* เผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางลมไม่แน่นอน

เรานั้นต่างแตกต่างกันหลายสิ่ง

มีหลายคนหลายอย่างเหมือนกันในบางหน

** แต่เวลาไม่เคยเปลี่ยน

กลับยังหมุนเวียนวนอยู่อย่างนั้น

เมื่อลมที่เปลี่ยนทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง

อาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง

เมื่อระยะทาง และเวลา เวลา เปลี่ยน

อาจทำให้ใจของคน ของคน ของเธอเปลี่ยนไป

คนสองคนได้ตกลงกันในบางสิ่ง

ที่จะไม่เป็นซึ่งคนแปลกหน้าต่อกันจากนี้

ซ้ำ **,*

เมื่อลมที่เปลี่ยนทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง

อาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง

เมื่อระยะทาง และเวลา เวลา เปลี่ยน

อาจทำให้ใจของเธอ ของเรา ของใครเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนไป หวั่นไหว ..

Be the first to like.
loading...