เนื้อเพลง แม้ว่า – LOSO

เพลง : แม้ว่า

ศิลปิน : LOSO

เนื้อเพลง :

แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจ หน้าตาร้ายๆอย่างฉัน

mae waa ter ja mai cheua jai naa dtaa raai-raai yaang chan

Although you do not trust me because of my bad looks.

แม้ว่าเธอไม่คิดมองกัน ก็ให้โอกาสฉัน

mae waa ter mai kit mong gan gor hai oh-gaat chan

Although you have never thought of looking at me. Please give me a chance .

แม้ว่าคนที่มาชอบเธอ จะเสนอสักกี่มากน้อย

mae waa kon tee maa chop ter ja sa-ner sak gee maak noi

Although the person that likes you, will submit to you to whatever extent.

เปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อย ในหัวใจเธอ

bpert hai chan kao bpai sak noi nai hua jai ter

Please open your heart to me.

แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันติดดิน

mae sen taang kong rao dtaang gan mae waa fan kong chan dtit din

Although our paths are different, although my dreams are common.

แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ

dtae gor prom ja boi bin bpai soo ter

I am willing to rise and fly towards you.

แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้าว่าเพ้อ

mae waa kon tee mong kao maa ja waa baa waa per

Although other person will think that I am delirious and crazy,

ไม่ค่อยเจียมที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร

mai koi jiam tee maai bpong ter gor mai bpen-rai

Not being modest, want to be your man. No matter what they say, it is alright for me.

ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก

gor pror waa chan chop ter dtang dtae raek jer dtae mai glaa bok

Beacuse I like you, since the first time we met but I was not brave enough to tell you.

กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน

glua waa ter nan ja maa lok kon baan nok yaang chan

Afraid that you will deceive an up-country guy like me.

สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน

som-moot ao na waa fan bpen jing gor baep waa ter mee jai hai gan

If assuming you like the type of man like me, it will be a dream come true.

ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆนะเธอ

ka-naat kae kit hua jai yang san jing-jing na ter

Thinking this much leaves me trembling.

(Interlude)

ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก

gor pror waa chan chop ter dtang dtae raek jer dtae mai glaa bok

Beacuse I like you, since the first time we met but I was not brave enough to tell you.

กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน

glua waa ter nan ja maa lok kon baan nok yaang chan

Afraid that you will deceive an up-country guy like me.

สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน

som-moot ao na waa fan bpen jing gor baep waa ter mee jai hai gan

If assuming you like the type of man like me, it will be a dream come true.

ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆนะเธอ

ka-naat kae kit hua jai yang san jing-jing na ter

Thinking this much leaves me trembling.

แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันติดดิน

mae sen taang kong rao dtaang gan mae waa fan kong chan dtit din

Although our paths are different, although my dreams are common.

แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ

dtae gor prom ja boi bin bpai soo ter

I am willing to rise and fly towards you.

แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้าว่าเพ้อ

mae waa kon tee mong kao maa ja waa baa waa per

Although other person will think that I am delirious and crazy,

ไม่ค่อยเจียมที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร

mai koi jiam tee maai bpong ter gor mai bpen-rai

Not being modest, want to be your man. No matter what they say, it is alright for me.

ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก

gor pror waa chan chop ter dtang dtae raek jer dtae mai glaa bok

Beacuse I like you, since the first time we met but I was not brave enough to tell you.

กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน

glua waa ter nan ja maa lok kon baan nok yaang chan

Afraid that you will deceive an up-country guy like me.

สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน

som-moot ao na waa fan bpen jing gor baep waa ter mee jai hai gan

If assuming you like the type of man like me, it will be a dream come true.

ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆนะเธอ

ka-naat kae kit hua jai yang san jing-jing na ter

Thinking this much leaves me trembling.

Be the first to like.
loading...