เนื้อเพลง แม่หม้ายป้ายแดง – สุนารี ราชสีมา

เพลง : แม่หม้ายป้ายแดง

ศิลปิน : สุนารี ราชสีมา

เนื้อเพลง :

ฉันเป็นแม่หม้าย ซิงๆ หม้ายจริงๆ ฉันเป็นหม้ายป้ายแดง ไม่มีคนควง รึกลัวลวงหน่ายแหนง ช้ำใจอย่างแรง อกหญิง เขาหลอก เขาชม เขาเด็ดเขาดม แล้วเขาก็ทิ้ง อกเอยหญิง แม่หม้าย. .ฉันเป็นแม่หม้าย จริงๆ ถูกทอดทิ้ง ไร้คู่อิง แนบกาย คนเคยเดินควง เค้าก็ลวง ห่างหาย ทิ้งเรา ให้อาย อกเอ๋ย เขาหลอก ชิดเชย แล้วก็ละเลย ไม่มาให้เห็น ต้องกลายเป็น แม่หม้าย ..ช้ำจริงช้ำใจหลายเด้ อกสิเพหัวใจแพ้พ่าย แพ้พ่ายเอ๊ยแพ้พ่ายแพ้พ่าย กลายเป็นหม้าย ช้ำหลายเด้ ด้วยรักโลเลของชายรูปหล่อ ลุ่มหลงคำยอแล้วใจจึงช้ำ เชื่อคนใจดำแล้วเป็นหม้าย แล้ว เป็น…หม้าย .ฉันเป็นแม่หม้ายป้ายแดง อย่า ระแวง คิดคลางแคลงแหนงหน่าย หากใครเอ็นดู คิดเป็นคู่ เคียงกาย รักจริง จากใจ รีบมา รีบ จับ รีบ จอง อย่าให้น้อง ต้องช้ำอุรา โปรดเมตตา แม่หม้าย ….ดนตรี………. .ฉันเป็นแม่หม้าย จริงๆ ถูกทอดทิ้ง ไร้คู่อิง แนบกาย คนเคยเดินควง เค้าก็ลวง ห่างหาย ทิ้งเรา ให้อาย อกเอ๋ย เขาหลอก ชิดเชย แล้วก็ละเลย ไม่มาให้เห็น ต้องกลายเป็น แม่หม้าย ..ช้ำจริงช้ำใจหลายเด้ อกสิเพหัวใจแพ้พ่าย แพ้พ่ายเอ๊ยแพ้พ่ายแพ้พ่าย กลายเป็นหม้าย ช้ำหลายเด้ ด้วยรักโลเลของชายรูปหล่อ ลุ่มหลงคำยอแล้วใจจึงช้ำ เชื่อคนใจดำแล้วเป็นหม้าย แล้ว เป็น…หม้าย .ฉันเป็นแม่หม้ายป้ายแดง อย่า ระแวง คิดคลางแคลงแหนงหน่าย หากใครเอ็นดู คิดเป็นคู่ เคียงกาย รักจริง จากใจ รีบมา รีบ จับ รีบ จอง อย่าให้น้อง ต้องช้ำอุรา โปรดเมตตา แม่หม้าย .. .

Be the first to like.
loading...