เนื้อเพลง เทวดาอยากมีแอร์ – Gold red

เพลง : เทวดาอยากมีแอร์

ศิลปิน : Gold red

เนื้อเพลง :

เพลง : เทวดาอยากมีแอร์

ศิลปิน : Gold Red ( ทองแดง )

Lyric by tumz http://emsshop.tk 27/2/53

เทวดาอยากมีแอร์ เทวดาอยากมีพัดลมใช้ เทวดา ร้อนจะตาย ไม่ว่าเทพองค์ไหน ก็เหมือนกัน

ร้อนกันทั้งนั้น ร้อนกันทั้งนั้นเลย ร้อนกันทั้งนั้น เทวดาจะลงมาซื้อแอร์ บนสวรรค์เค้าไม่ใช้เงินกัน

เทวดาจะซื้อหวยสักครั้ง เพื่อจะได้เงินนั้น ไปซื้อแอร์ ก็อยากมีแอร์ I want air ก็อยากมีแอร์

อากาศมันร้อน โว้ โอ ร้อนจนถึงเทวดา ยะฮา ปวดหัวแล้วน้า โวะ โอ๊ะ โอว ชะดง ชฎาไม่ใส่กัน เย้ เฮ

อากาศมันร้อนใจก็ร้อนถ้าเธอร้อนก็หยุดพัก ร้อนกายถ้าใจเย็นไว้ ก็ผ่อนคลาย ดินแดนน้ำแข็งที่เธอฝัน

ไกลแค่ไหนเราจะไปด้วยกัน ขั้วโลกเหนือจะมีเพียงแต่เรา สองคน

เทวดาอยากมีแอร์ เทวดาอยากมีพัดลมใช้ เทวดา ร้อนจะตาย ไม่ว่าเทพองค์ไหน ก็เหมือนกัน

ร้อนกันทั้งนั้น ร้อนกันทั้งนั้นเลย ร้อนกันทั้งนั้น เทวดาขอพักผ่อน เทวดาพักร้อนสักวัน

เทวดาอยากไปเที่ยวทะเลบ้าง ก็บนสวรรค์ไม่มีแอร์ ก็อยากมีแอร์ I want air ก็อยากมีแอร์

อากาศมันร้อน โว้ โอ ร้อนจนถึงเทวดา ยะฮา ปวดหัวแล้วน้า โวะ โอ๊ะ โอว ชะดง ชฎาไม่ใส่กัน เย้ เฮ

อากาศมันร้อนใจก็ร้อนถ้าเธอร้อนก็หยุดพัก ร้อนกายถ้าใจเย็นไว้ ก็ผ่อนคลาย ดินแดนน้ำแข็งที่เธอฝัน

ไกลแค่ไหนเราจะไปด้วยกัน ขั้วโลกเหนือจะมีเพียงแต่เรา สองคน

อากาศมันร้อน โว้ โอ ร้อนจนถึงเทวดา ยะฮา ปวดหัวแล้วน้า โวะ โอ๊ะ โอว ชะดง ชฎาไม่ใส่กัน เย้ เฮ

อากาศมันร้อนใจก็ร้อนถ้าเธอร้อนก็หยุดพัก ร้อนกายถ้าใจเย็นไว้ ก็ผ่อนคลาย ดินแดนน้ำแข็งที่เธอฝัน

ไกลแค่ไหนเราจะไปด้วยกัน ขั้วโลกเหนือจะมีเพียงแต่เรา สองคน

เทวดาอยากมีแอร์ เทวดาอยากมีพัดลมใช้ เทวดา ร้อนจะตาย ไม่ว่าเทพองค์ไหน ก็เหมือนกัน

ร้อนกันทั้งนั้น ร้อนกันทั้งนั้นเลย ร้อนกันทั้งนั้น

Be the first to like.
loading...