เนื้อเพลง Way for love – super junior

เพลง : Way for love

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

차근차근(Way for love) – Carefully (Way for love)

(Rap) Wa Wa Wa Yeh!

[희철] 가식적인 체면다 모두다 버리고

[ฮีชอล] คา ชิก จอ กิน เช มยอน ดา โม ดู ทา พอ รี โก

เลิกทำตัวเป็นคนหลอกลวงซะ

사랑이 주는많은 기쁨만을 모두 노래해

ซา รา งี ชู นึน มา นึน คี ปึม มา นึล โม ดู โน แร แฮ

ความรักได้มอบความสุขให้ตั้งมากมาย

미쳐있던 나의 사랑 만큼뛰면서 소리쳐 Boom!

[คิบอม]มี ชยอ อีซ ดอน นา เอ ซา รัง มัน คึม ตวี มยอน ซอ โซ รี ชยอ Boom!

ผมวิ่งไปตะโกนไป พร้อมๆกับความบ้าคลั่งของความรัก

[동해] 내가 버텨가야하는인생속에 미쳐

[ดงแฮ] แน กา พอ ทยอ กา ยา ฮา นึน อิน แซง โซ เก มี ชยอ

ถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะมีแต่ความบ้าคลั่ง

갇혀 힘들다 하여도

คัด ฮยอ ฮีม ดึล ดา ฮา ยอ โด

ผมก็ต้องทน

그대와 나의 작은사랑으로

คือ แด วา นา เอ ชา กึน ซา รา งือ โร

แม้ว่าผมจะรู้สึกเหมือนโดนทับและเหนื่อยล้า ผมก็เอาชนะมันได้

가슴에 새기고 기쁘게 모든걸 이겨가!

คา ซือ เม แซ กี โก คี ปือ เก โม ดึน กอล อี กยอ กา!

ทุกๆความสุขและความรัก มันจะตราแน่นอยู่ในใจของผม

[이특] 어렵다고 생각말아요. 나도 그댈 바라보고 있는걸

[อีทึก] ออ รยอพ ดา โก แซง กัค มา รา โย นา โด คือ แดล พา รา โบ โก อีซ นึน กอล

อย่าไปคิดว่ามันยาก ผมก็มองคุณอยู่เหมือนกันนะ

[시원] 그저 작은 고집 때문에 나의 마음을 감춰 둔거죠

[ชีวอน] คือ จอ จา กึน โก จิพ แต มู เน นา อึย มา อือ มึล คัม ชวอ ดุน กอ จโย

มันก็เป็นเพียงแค่ความดื้อรั้นที่ปิดบังหัวใจผม แค่นั้นเอง

[려욱+All] 지치지 마요 힘들 내어요

[รยออุค+all] ชี ชี จี มา โย ฮีม ดึล แน ออ โย

อย่ากลัวไปเลย กล้าๆหน่อย

조금 더 오면 나를 느낄 수 있죠

โช กึม ทอ โอ มยอน นา รึล นือ กิล ซู อีซ จโย

ถ้าคุณเข้ามาใกล้ผมอีกนิด คุณก็จะรู้สึกถึงตัวตนของผม

[성민] 날 안아줘요 깊은 맘으로

[ซองมิน] นัล อา นา จวอ โย คี พึน มา มือ โร

กอดผมไว้ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ

가슴 가득히 나를 사랑해 주세요

คา ซึม คา ดึก ฮี นา รึล ซา รัง แฮ ชู เซ โย

ได้โปรดรักผมด้วยใจทั้งหมดที่มี

(Rap)[기범] 어디선가 들려오는 사랑노래에

[คิบอม] ออ ดี ซอน กา ทึล รยอ โอ นึน ซา รัง โน แร เอ

ในที่ๆหนึ่งที่ผมสามารถฟังเพลงรักได้

같이 나와 기쁨에파도에 몸을 실어봐

คา ที นา วา กี ปือ เม พา โด เอ โม มึล ซี รอ บวา

ตัวตนของเราจะถูกนำพาไปด้วยความสุข

어차피 같이 만들어 나가는 가치

ออ ชา พี กา ที มัน ดือ รอ นา กา นึน กา ชี

ยังไงก็ตาม เราก็คือเรา ใครจะมาตัดสินคุณค่าของเรากันล่ะ

나, 너너와 나 둘이서 하나가 되는 이치

นา นอ นอ วา นา ทู รี ซอ ฮา นา กา ดเว นึน อี ชี

ผม, คุณ คุณและผม เราได้กลายมาเป็นหนึ่งเดียว

[은혁] 모든걸 내맘안에 뭘하던뭐든간데

[อึนฮยอค] โม ดึน กอล แน มา มา เน มวอล ฮา ดอน มวอ ดึน กัน เด

ทุกๆอย่างในชีวิตผมบอกว่ามันกำลังจะจบสิ้น

인생에 저기끝에 우리가 같이 만났던 끝에

อิน แซ เง จอ กี กือ เท อู รี กา กา ที มัน นัซ ดอน กือ เท

มันกำลังจะจบสิ้นในที่ๆเราพบกัน

나를 담고 모든걸 다 맡기고 기쁨에너와의 사랑해

นา รึล ดัม โก โม ดึน กอล ทา มัท กี โก กี ปือ เม นอ วา อึย ซา รัง แฮ

ผมฝังตัวเองและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ที่นั่น ผมรักคุณ

[동해] 차근차근 말해보세요 나를 정말 사랑하고 있다고

[ดงแฮ] ชา กึน ชา กึน มัล แฮ โบ เซ โย นา รึล จอง มัล ซา รัง ฮา โก อีซ ทา โก

บอกผมอย่างใส่ใจสิว่าคุณรักผมจริงๆ

[려욱] 한번만 더 말해줄래요 그 달콤함에 어지럽겠죠

[รยออุค] ฮัน บอน มัน ดอ มัล แฮ จุล แร โย กือ ดัล โกม ฮา เม ออ จี รอพ เกซ จโย

บอกผมอีกสักครั้ง ความอ่อนหวานของคุณนั้นทำให้ผมหน้ามืดไปเลย

[성민+All] 지치지 마요 힘을 내어요

[ซองมิน+all] ชี ชี จี มา โย ฮี มึล แน ออ โย

อย่ากลัวไปเลย กล้าๆหน่อย

조금 더 오면 나를 느낄 수 있죠

โจ กึม ดอ โอ มยอน นา รึล นือ กิล ซู อีซ จโย

ถ้าคุณเข้ามาใกล้ผมอีกนิด คุณก็จะรู้สึกถึงตัวตนของผม

[강인] 날 안아줘요 깊은 맘으로

[คังอิน] นัล อา นา จวอ โย คี พึน มา มือ โร

กอดผมไว้ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ

가슴 가득히 나를 사랑해

คา ซึม คา ดึก ฮี นา รึล ซา รัง แฮ

รักผมด้วยใจทั้งหมดที่มี

[시원] 너무도 힘이 들때면 두눈 꼭 감고 달려와요

[ชีวอน] นอ มู โด ฮี มี ทึล แต มยอน ทู นุน กก คัม โก ทัล รยอ วา โย

มันก็ยากที่ทนแบกรับทุกอย่าง แล้วค่อยๆหลับตาลง

[성민] 내게도 그댄 전부죠 날 사랑해줘요

[ซองมิน] แน เก โด คือ แดน ชอน บู จโย นัล ซา รัง แฮ จวอ โย

วิ่งมาหาผมสิ คุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผมเหมือนกัน รักผมเถอะ

[기범+All] 지치지 마요 힘을 내어요

[คิบอม+all] ชี ชี จี มา โย ฮี มึล แน ออ โย

อย่ากลัวไปเลย กล้าๆหน่อย

조금 더 오면 나를 느낄 수 있죠

โช กึม ทอ โอ มยอน นา รึล นือ กิล ซู อีซ จโย

ถ้าคุณเข้ามาใกล้ผมอีกนิด คุณก็จะรู้สึกถึงตัวตนของผม

[시원+All] 날 안아줘요 깊은 맘으로

[ชีวอน+all] นัล อา นา จวอ โย คี พึน มา มือ โร

กอดผมไว้ด้วยความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ

가슴 가득히 나를 사랑해 주세요

คา ซึม กา ดึก ฮี นา รึล ซา รัง แฮ ชู เซ โย

ได้โปรดรักผมด้วยใจทั้งหมดที่มี

[All] 지치지 마요 힘을 내어요

ชี ชี จี มา โย ฮี มึล แน ออ โย

อย่ากลัวไปเลย กล้าๆหน่อย

조금 더 오면 나를 느낄 수 있죠

โช กึม ทอ โอ มยอน นา รึล นือ กิล ซู อีซ จโย

ถ้าคุณเข้ามาใกล้ผมอีกนิด คุณก็จะรู้สึกถึงตัวตนของผม

날 안아줘요 깊은 맘으로

นัล อา นา จวอ โย คี พึน มา มือ โร

กอดผมไว้ด้วยความรู้สึกที่แท้จริง

가슴 가득히 나를 사랑해 주세요

คา ซึม คา ดึก คฮี นา รึล ซา รัง แฮ ชู เซ โย

ได้โปรดรักผมด้วยใจทั้งหมดที่มี

Be the first to like.
loading...