เนื้อเพลง หนี – Otto

เพลง : หนี

ศิลปิน : Otto

เนื้อเพลง :

หัวใจฉันในค่ำคืนนี้ ไม่มีแรงที่จะหลีกหนี

ความจริงที่ยังย้ำเตือนให้ปวดร้าว

เพราะว่าฉันในค่ำคืนนี้ ไม่มีแรงจะเดินหนี ต้องทนไหว

เจ็บนี้ไม่โทษใคร ไม่อยากรับ รู้เรื่องใด

ถ้าฉันทำได้อยากจะลบภาพเธอไป ไม่ต้องจำ

ฉันก็รู้ก็เข้าใจดี และก็รู้ว่านับจากนี้

ฉันไม่มีหนทางที่เธอจะกลับมา อยู่กับวันที่มันสับสน

ไม่มีคนที่เคยห่วงหา ต้องทนฝืน..

บอกกับตัวเอง ต้องทนไหว อยากหยุดเวลา

ไม่เคลื่อนไหว..วันนี้ไม่มีใคร

ที่จะรักและเข้าใจ เราเหมือนเดิม…

แค่อยากจะหนี เธอก็ไม่รู้อยู่ที่ใด

ที่ในหัวใจไม่ต้องวุ่นวาย กับเรื่องราวที่เธอทํา

มันคอยตอกย้ำให้เจ็บและช้ำ..

ขึ้นทุกที แค่อยากจะหนี ความจริงที่

ต้องทนเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา ไม่อยากต้องรับรู้ว่า

พรุ่งนี้ไม่มีเธอ..พรุ่งนี้เธอเป็นเพียงความหลัง

บอกกับตัวเอง ต้องทนไหว อยากหยุดเวลา

ไม่เคลือนไหว..วันนี้ไม่มีใคร

ที่จะรักและเข้าใจ เราเหมือนเดิม…

แค่อยากจะหนี เธอก็ไม่รู้อยู่ที่ใด

ที่ในหัวใจไม่ต้องวุ่นวาย กับเรื่องราวที่เธอทํา

มันคอยตอกย้ำให้เจ็บและช้ำ..

ขึ้นทุกที่ แค่อยากจะหนี ความจริงที่

ต้องทนเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา ไม่อยากต้องรับรู้ว่า

พรุ่งนี้ไม่มีเธอ..พรุ่งนี้เธอเป็นเพียง

แค่อยากจะหนี เธอก็ไม่รู้อยู่ที่ใด

ที่ในหัวใจไม่ต้องวุ่นวาย กับเรื่องราวที่เธอทํา

มันคอยตอกย้ำให้เจ็บและช้ำ..

ขึ้นทุกที่ แค่อยากจะหนี ความจริงที่

ต้องทนเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมา ไม่อยากต้องรับรู้ว่า

พรุ่งนี้ไม่มีเธอ..พรุ่งนี้เธอเป็นเพียงความหลัง

Be the first to like.
loading...