เนื้อเพลง กล่อมลูก – พุ่มพวง

เพลง : กล่อมลูก

ศิลปิน : พุ่มพวง

เนื้อเพลง :

ลูกเอ๋ยนอนเถิดนอนเสียเจ้า

ยังอ่อนยังเยาว์ขวัญเจ้าดวงจิตแม่เอย

ห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลย

นอนเสียเอยตื่นได้เชยชมกัน

ฟังกล่อมฟังเถิดจอมขวัญ

ฟังแม่รำพันให้สวรรค์คุ้มครองเจ้า

ทวยเทพครองป่าครองเขา

ลูกยังอ่อนเยาว์โปรดเฝ้าดูแล

หลับเสียดวงหทัยของแม่

แม่อยู่ดูแล ขวัญแม่นอนเถิดแม่นอน

ลูกเอยแม่เฉลยคำพร

บุญครั้งก่อนแม่เคยทำมา

ขอให้บุญช่วยรักษา

วอนไหว้บูชาให้ฟากฟ้ามาปกป้อง

คุ้มเหตุภัยเภททั้งผอง

เทพเจ้าครองปกป้องดวงใจ

Be the first to like.
loading...