เนื้อเพลง สมหวังนะครับ – ก๊อต จักรพรรณ์

เพลง : สมหวังนะครับ

ศิลปิน : ก๊อต จักรพรรณ์

เนื้อเพลง :

หวังกันไป ก็ได้แค่หวัง

ไม่เสียสตางค์

ไม่ผิดกฏหมาย

หวังกันมา ก็หวังกันไป

หวังในใจ ตำรวจไม่จับ

คนตาย ยังหวังจะฟื้น

คนตื่น จะไม่หวังได้ไง

ยังอยู่ ก็หวังกันไป

ไม่ มีใคร ไม่หวังหรอกคุณ

คนจน ก็หวังกับหวย

คนรวย ก็หวังกับหุ้น

ทำบุญ ก็หวังได้บุญ

ลง ทุน ก็หวังกำไร.

(ครับ สมหวังนะครับ)

..ดนตรี..>>>

หวังกันไป ก็ได้แค่หวัง

ไม่เสียสตางค์

ไม่ผิดกฏหมาย

หวังกันมา ก็หวังกันไป

หวังในใจ ตำรวจไม่จับ

การเมือง ก็หวังคนดี

ปาหี่ ก็หวังคนดู

คนโสด ก็หวังมีคู่

เชื่อหมอดู ก็หวังพึ่งดวง

ลูกหนี้ ก็หวังจะหนี

เจ้าหนี้ ก็หวังจะทวง

คนจีบ ก็หวังจะควง

คนช้ำทรวง จะหวังอะไร

(ครับ สมหวังนะครับ)

..ดนตรี..>>>

หวังกันไป ก็ได้แค่หวัง

ไม่เสียสตางค์

ไม่ผิดกฏหมาย

หวังกันมา ก็หวังกันไป

หวังในใจ ตำรวจไม่จับ

สาวๆ ก็หวังจะสวย

คนป่วย ก็หวังทุเลา

คนดำ ก็หวังจะขาว

คนซำเหมา ก็หวังใส่ทอง

ตัวผม ก็แอบหวังไว้

ตั้งใจ จะตีตราจอง

รักคุณ ก็หวังเกี่ยวดอง

หวัง เป็นทอง

แผ่นเดียว กับคุณ

(ครับ สมหวังนะครับ)

สาวๆ ก็หวังจะสวย

คนป่วย ก็หวังทุเลา

คนดำ ก็หวังจะขาว

คนซำเหมา ก็หวังใส่ทอง

ตัวผม ก็แอบหวังไว้

ตั้งใจ จะตีตราจอง

รักคุณ ก็หวังเกี่ยวดอง

หวัง เป็นทอง

แผ่นเดียว กับคุณ

(ครับ สมหวังนะครับ)

..ดนตรี..>>>

หวังกันไป ก็ได้แค่หวัง

ไม่เสียสตางค์

ไม่ผิดกฏหมาย

หวังกันมา ก็หวังกันไป

หวังในใจ ตำรวจไม่จับ

(ครับ สมหวังนะครับ)

ให้สมหวังนะครับ

Be the first to like.
loading...