เนื้อเพลง นานแล้ว – มิ้น

เพลง : นานแล้ว

ศิลปิน : มิ้น

เนื้อเพลง :

นานแล้วที่จากกัน นานแล้วเธอกับฉัน

กับเรื่องราวซ้ำๆ ที่ย้ำตรงตอนที่เราจาก

วันนี้ฉันเปลี่ยนไป ใครเขาก็บอก

ว่าฉันดีขึ้นแล้ว จากวันที่ทิ้งเธอไป

จึงขอให้กลับมา ช่วยฟังเรื่องราวที่ค้างคา ได้ไหม

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอ

ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอผิดหวัง

ที่พลาดไปวันนั้น ฉันขอโอกาสอีกสักครั้ง

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอ

ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอผิดหวัง

ที่พลาดไปวันนั้น ฉันขอโอกาสอีกสักครั้ง

นานแล้วที่จากกัน ฉันรู้เธอเท่านั้น

ที่ยังอยู่ แม้วันจาก นานสักเท่าไร

วันนี้ฉันเปลี่ยนไป ใครเขาก็บอก

ฉันดีขึ้นแล้ว จากวันที่ทิ้งเธอไป

ขอให้กลับมา ฟังเรื่องราวที่ค้างคา

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอ

ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอผิดหวัง

ที่พลาดไปวันนั้น ฉันขอโอกาสอีกสักครั้ง

ฉันไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเธอ

ไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอ ไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอผิดหวัง

พลาดไปวันนั้น ฉันขอโอกาส…อีกสักครั้ง

นานแล้วที่จากกัน ฉันรู้เธอเท่านั้น

ที่ยังอยู่ แม้วันจาก นานสักเท่าไร

วันนี้ฉันเปลี่ยนไป ใครเขาก็บอก ฮืม…

ฉันจึงกลับมาอ้อนวอนด้วยความหมายของคำว่า…รัก

Be the first to like.
loading...