เนื้อเพลง ที่เดิม – love

เพลง : ที่เดิม

ศิลปิน : love

เนื้อเพลง :

ยังเป็นคนเดิมที่เธอเคยรัก ยังเป็นคนเดิมที่ยังรักเธอ

ไม่มีวันและคืนย้อนมา ได้แต่หวังให้เธอรู้ว่า

ไม่ว่าวันนี้ใคร พาใจ เธอไปจาก ฉัน

แม้จะต้องเหงาจะต้องเศร้า ต้องอยู่คนเดียว

เธอสุขอยู่กับคนอื่น ไม่ใช่ฉันก็ไม่เสียใจ

ขอแค่ได้รัก แม้มีสิทธิ์ รักเธออยู่ไกลไกล

เ ธ อ ยั ง ค ง มี ฉั น ต ล อ ด ไ ป

เราสองคนต่างก็ร้องไห้

เหตุผลมากมาย ความรักไม่คืนมา

ต้องอยู่ลำพัง แต่ละวันผ่านช้าช้า

เหงาก็ทน กันไป

เธอก็พยายาม เดินห่าง กันไกล

ฉันยังยืนอยู่ ที่เดิม

มองกลับมา เธอยังคงมองเห็น

ฉันยัง ไม่ได้ไปไหน

รู้จัก คำว่ารักได้ เพราะเธอ

ซึ้งใจ กับความรัก ก็เพราะเธอ

สุดท้ายคนรักจบไป ความช้ำใจที่ได้รู้มัน

จากนี้ชีวิตจะมีคนรักอีกไหม

เราสองคนต่างก็ร้องไห้

เหตุผลมากมาย ความรักไม่คืนมา

ต้องอยู่ลำพัง แต่ละวันผ่านช้าช้า

เหงาก็ทน กันไป

เธอก็พยายาม เดินห่าง กันไกล

ฉันยังยืนอยู่ ที่เดิม

มองกลับมา เธอยังคงมองเห็น

ฉันยัง ไม่ได้ไปไหน

มองกลับมาเธอยังคงมองเห็น

ฉั น ยั ง ร อ เ ธ อ อ ยู่ ที่ เ ดิ ม

Be the first to like.
loading...