เนื้อเพลง ขอบฟ้า – วรรธนา

เพลง : ขอบฟ้า

ศิลปิน : วรรธนา

เนื้อเพลง :

มองขอบฟ้าไกลตรงนั้น

ฉันมองจะมองทุกวัน

รู้เพียงตอนนี้ว่าเธออยู่ตรงนั้น

เราไกลกันเหลือเกิน

แล้วเธอมองฟ้าไกลๆ บ้างไหม

เพราะเราคงได้พบกัน

ที่สุดขอบฟ้าปลายสายตา ตรงนั้น

หัวใจเราจะได้พูดคุย

*เปิดใจให้ความเงียบเหงาพบกัน

ไถ่ถามถึงความผูกผันที่มี

เจ็บปวดตรงไหน ว้าเหว่สักเท่าไหร่

ขอบฟ้าคงทำให้เราใกล้กัน

(*)

และคงรู้สึกอีกครั้งว่าพบกัน

และเหมือนฉันได้จับมือของเธอ

อยู่ไกลแค่ไหน ว้าเหว่สักเท่าไร

ขอบฟ้าคงทำให้เรา ใกล้กัน

ข อ บ ฟ้ า ค ง ทำ ใ ห้ เ ร า พ บ กั น

Be the first to like.
loading...