เนื้อเพลง สาวเชียงใหม่ – สุนทรี เวชานนท์

เพลง : สาวเชียงใหม่

ศิลปิน : สุนทรี เวชานนท์

เนื้อเพลง :

ข้าเจ้า เป๋นสาวเชียงใหม่

แหมบ่เต้าใดก่จะเป๋นสาวแล้ว

ตึงวันมีบ่าวมาแอ่ว

มาอู้มาแซว เป๋นคนหละปูน

ข้าเจ้า จะเลือกเอาไผ

อ้ายบ่าวเจียงฮายชื่อแก้วมาลูน

อ้ายก๋องคนแป้เขี้ยวซุน

อ้ายคำอ้ายมูลอ้ายสมอ้ายมี

เปิ้นบอกว่าจะมาขอ

ข้าเจ้าก่รอมาแล้วเป๋นปี๋

ป้อแม่ท่าปู๋สะลี

อ้ายบ่าวตั๋วดีหายแซ็บหายสอย

ข้าเจ้า บ่เจื้อแหมแล้ว

จะแต่งกับแม้วไปอยู่ป๋ายดอย

ขายผ้าขายเพชรขายพลอย

ขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุย

17 people like this post.
loading...