เนื้อเพลง ดั่งเม็ดทราย – สุชาติ

เพลง : ดั่งเม็ดทราย

ศิลปิน : สุชาติ

เนื้อเพลง :

หาก รัก เธอดั่งเช่นเม็ดทราย คงหวั่นใจมิวาย ทรายยามต้องสาย ลม

แต่เพียง แผ่วก็ปลิวริ้วลม ผ-สม คลี่นที่สาดซัด มา

…หาก รัก วอนบอกลมพัดพา ลมเจ้าเอยนิจจา

พาซึมเศร้าเหงา ใจ แต่เพียง เจ้าเลยพัดไกล

ใจ ฉันก็ลอยลับ ไป …เหมือนเม็ด ทราย

….หากใจเธอนั้นยัง คงรัก มั่น ไม่แปรป่วนแม้นวัน ที่ผัน ผ่าน

ด้วยแรงลมพาพัด นั้นไม่ อาจ แยกรักเราจากกัน นิ รันดร์

ดนตรี

..หาก รัก เธอดั่งเช่นเม็ดทราย คงหวั่นใจมิวาย ทรายยามต้องสาย ลม

แต่เพียง แผ่วก็ปลิวริ้วลม ผ-สม คลี่นที่สาดซัด มา

…หาก รัก วอนบอกลมพัดพา ลมเจ้าเอยนิจจา

พาซึมเศร้าเหงา ใจ แต่เพียง เจ้าเลยพัดไกล

ใจ ฉันก็ลอยลับ ไป …เหมือนเม็ด ทราย

….หากใจเธอนั้นยัง คงรัก มั่น ไม่แปรป่วนแม้นวัน ที่ผัน ผ่าน

ด้วยแรงลมพาพัด นั้นไม่ อาจ แยกรักเราจากกัน นิ รันดร์

ด้วยแรงลมพาพัด นั้นไม่อาจ แยกรักเรา จากกัน นิ รันดร์…

Complimentary “ดั่งเม็ดทราย” Ringtone

Be the first to like.
loading...