เนื้อเพลง make love – tae yang

เพลง : make love

ศิลปิน : tae yang

เนื้อเพลง :

Make Love (Feat. Kush) – TAEYANG

[Verse1]

เน นุน นึล โบ มยอ นอล/ นอ มู อัน โก ชิบ พอ

คึ เร ซอ นัน ดอ ดูชชทู รยอ วอ

เน ซน นึล จับ บึ มยอน /นอ รึล กัท โก ชิบ พอ จี นึน

เน มัม มึล เน เก จอน /ฮา จี มัน นอ นึน อา นิน กอล

อี เจ กอท นอ รึล ชัท จา เฮ เม อี โก เฮ เม ยอท /ตอน ซา รัม ชอ รอม

นัน มา ชิ ชอ อึม ชอ รอม /ตอล รี นึน กอล

นอ เอ อิบ ซุล กวา/ นอ เอ มิ โซ กา นัล

ทา ชิ ซุม ชวี เก แฮ

[Hook]

Forever you’re my girl

Forever be my would

You are the only one

อา มู เอ มี ออบ ตอน/ เน ซัล เม กุม มิน กอล

นา ซัล รา อิท นึน กอล

นึ กี เก ดเว นึน กอล

นอ วา อิท ซึล แต มยอน

ยอง วอน ฮี เน กยอท เท นอล /จี คิล เก You’re the one

[Verse 2]

เน มัม มึล นอ เอ เก /โบ ยออ จู โก ชิบ พอ

โอ นึล โด นัน จัม โมท ทึล โก จอน ฮวา กิล ดึล โก โก มิน เฮท ซอ

นอล จัล โมล ลัท จี มัน/ นอ เอ คึ ทู นุน นี

ซก ซัก ยอท จี ดา กา วา เน เก อิบ มัท ชวอ ดัล ลา โก

อี เจ กอท นอ เอ มัม เม ซัง ชอ จู โก อา พึม จวอท ตอน ซา รัม ดึล ชอ รอม

นา นึน จอล เด นอ รึล ตอ นา จี อัน นึล เก

นอ เอ อิบ ซุล กวา /นอ เอ มิ โซ กา นัล

ทา ชิ ซุม ชวี เก เฮ

[Hook]

Forever you’re my girl

Forever be my would

You are the only one

อา มู เอ มี ออบ ตอน เน ซัล เม กุม มิน กอล

นา ซัล รา อิท นึน กอล

นึ กี เก ดเว นึน กอล

นอ วา อิท ซึล แต มยอน

ยอง วอน ฮี เน กยอท เท นอล จี คิล เก You’re the one

[RAP (Kush)]

Yo! Kush!

คึ นยอ อิบ ซุล รึน นอ มู นา ดัล คม เม โบ ยอ

เฮ กา จี โก ดัล รี ตึ มยอน นา

คึ นยอล มัน นา โก ชิบ พอ จี โก

เน มัม มึน นอ มู วี ฮอม เฮ จิน บี โบ โฮ

อิน เซงง ี รัน มัง มัง เด เฮ ซก เก

นัน นอล วี ฮอม จุน บี เดวน บูด ึ รอ อุน เบ เก

OK ออ ตอน พา โด รา โด กอก จอง มา

เน กา ดเว ออก จุล เก นอ เอ นา ชิม บัน

A yo baby girl นัน นา นึน กอล

นอ มัน นี นัล ซัล เก ฮา นึน กอล

นอ มัน นี นัล นึ กี เก ฮา นึน กอล

You make everything alright girl

[Bridge]

นี นุน นึล โบ มยอน นัน นึ กิล ซู กา อิท ซอ

นอ โด นา รึล มัน นี วอน ฮา โก อิท ดา นึน กอล

โอ นึล บัม นี ซน จับ โก ตึ กอบ เก อิบ มัท ชุล เร Girl

นอ รึล มัน นี ซา รัง ฮัน ดา โก มัล รัล เร

[Hook]

Forever you’re my girl

Forever be my would

You are the only one

อา มู เอ มี ออบ ตอน เน ซัล เม กุม มิน กอล

นา ซัล รา อิท นึน กอล

นึ กี เก ดเว นึน กอล

นอ วา อิท ซึล แต มยอน

ยอง วอน ฮี เน กยอท เท นอล จี คิล เก You’re the one

I’m nothing without you, I’m nothing without you Girl~

I’m nothing without you, I’m nothing without you Girl~

Yo.. My love

Be the first to like.
loading...